Poznań: Ćwiczenia na poligonie w Biedrusku. Przez cały miesiąc i nawet w nocy!

CSWL, poligon, Biedrusko fot. CZKMP

1 sierpnia, jak informuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu rozpoczęły się kolejne ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Głośno może być nawet w nocy.

„Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godz. 07:00-15:00 i 20:00- 02:00” – informuje CSWLąd. – „Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”.

CSWLąd przypomina także, że teren poligonu Biedrusko stanowi teren zamknięty Resortu Obrony Narodowej. Poruszanie się po jego terenie może odbywać się tylko na podstawie przyznanych uprawnień (przepustek), a rejestracja obrazu i dźwięku na terenie poligonu jest zabroniona.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.

„Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem” – informuje CSWLąd. – „Napisy: „wstęp wzbroniony czy „stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren”.

Ćwiczenia potrwają do końca sierpnia.

Podziel się: