cmentarz na Cytadeli fot. UMP

Poznań: Cmentarz na Cytadeli odzyskuje blask

Trwa renowacja 18 nagrobków znajdujących się na historycznym cmentarzu parafii pw. św. Wojciecha. Prace konserwatorskie zakończą się w październiku tego roku.

Założony w 1833 roku cmentarz położony jest w dolnej części południowo-zachodniego stoku Cytadeli, w pobliżu alei Armii Poznań. Spoczywają tam parafianie pobliskiego kościoła św. Wojciecha oraz wiele zasłużonych dla miasta i Wielkopolski osobistości. Terenem opiekuje się Zarząd Zieleni Miejskiej, który przy współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków zlecił wykonanie renowacji 18 najcenniejszych pod względem historycznym i artystycznym nagrobków. Działania prowadzone są zgodnie z opracowanym w zeszłym roku programem prac konserwatorskich.

Odrestaurowana zostanie mogiła zmarłego w 1936 roku prof. Jana Grochmalickiego, działacza na rzecz ochrony przyrody, rektora Uniwersytetu Poznańskiego, Bernarda Milskiego, redaktora “Gońca Wielkopolskiego” i założyciela “Gazety Gdańskiej”. Odnowiony zostanie także nagrobek Małgorzaty, Wojciecha i Jerzego Flaumów.

Na cmentarzu znajdują się także groby Konstantego Hrynakowskiego, chemika, profesora UP, twórcy pierwszego w Polsce muzeum farmaceutycznego, a także płk. Erwina Więckowskiego, legionisty i komisarycznego prezydenta Poznania w latach 1934-1937. One także zostaną odnowione. Remontu doczeka się również nagrobek Mariana Kratochwila, konsula honorowego Austrii i jego żony Zofii oraz Tadzinka Nitschego, chłopca zmarłego w 1935 roku. Autorem nagrobka Tadzinka jest rzeźbiarz Wawrzyniec Kaim.

Ponadto prace konserwatorskie prowadzone są przy nagrobkach: Weroniki Twardowskiej, Józefy Wolińskiej, Stanisława Kluzy, Olgi i Witolda Estkowskich, Anny Bąkowej i Salomei Fliegerowej oraz Aleksandry Hrynakowskiej. Odrestaurowane zostaną nagrobki rodzin: Dąbrowskich, Jakubowskich i Wiśniewskich, a także 3 nagrobki nieznanych zmarłych, jeden wykonany z piaskowca, pozostałe z kutego żelaza.

Wykonawcą renowacji jest wrocławska firma Alta. Koszt prac to ponad 300 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Poznania. Inicjatorem renowacji nagrobków jest społecznik Adam Suwart.

To nie pierwsze działania ZZM na rzecz zachowania cmentarza parafii pw. św. Wojciecha. W 2019 roku zarząd zabezpieczył pozostałości mogił, które mogły stanowić zagrożenie dla odwiedzających dawny cmentarz. Wydano na to ponad 40 tys. zł.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar