Poznań: Bogdanka przestanie zalewać Sołacz

Bogdanka Sołacz fot. UMP
Nowy kolektor o większej przepustowości ma zaradzić corocznym wylewom rzeczki i podtapianiu okolicznych terenów. Poznańskie Inwestycje Miejskie właśnie ogłosiły przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Co roku na wiosnę Bogdanka występowała z brzegów, zalewając, gdy wiosna była wyjątkowo deszczowa, okoliczne tereny, w tym park Wodziczki i ogródki działkowe. Działo się tak z powodu niewydolności starego kolektora, który po większych deszczach nie nadążał z odbieraniem wody z rzeki.

Poznańscy ekolodzy twierdzą co prawda, że powodem wylewania Bogdanki jest nie tyle niewydolność kolektora, co coraz bardziej gęsta, rabunkowa zabudowa brzegów rzeki. Tam, gdzie były wyłącznie tereny zielone, na przykład wzdłuż ulicy Drzymały i Urbanowskiej – teraz stoją budynki. I to one sprawiają, że woda, która wcześniej wsiąkała w ziemię, teraz nie ma gdzie wsiąkać i płynie bezpośrednio do rzeki powodując, że występuje z brzegów.

PIM częściowo zgadza się z tą opinią – jeśli chodzi o gęstość zabudowy.
– Stary kolektor ma już ponad 100 lat i jego przepustowość nie przystaje do aktualnej wielkości Poznania, w którym mieszka obecnie czterokrotnie więcej osób niż w czasach, gdy był budowany – tłumaczy Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – To dlatego podczas intensywnych opadów deszczu zbiornik retencyjny Bogdanki o pojemności ok. 30 tys. metrów sześciennych, zlokalizowany między ul. Nad Wierzbakiem a ul. Pułaskiego, przepełnia się, a przyległe tereny są zalewane. Budowa nowego kolektora o średnicy 2,4 m wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w tym rejonie i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, co jest obecnie jednym z największych wyzwań samorządów.

Na nowy kolektor – oprócz systemu rur – składają się również komory, urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe, kanalizacja kablowa na potrzeby monitoringu oraz wylot do rzeki Warty. Ma zostać zbudowany metodami bezwykopowymi, przy użyciu mikrotunelingu, co zminimalizuje konieczność prowadzenia robót ziemnych, a także ograniczy kolizje z istniejącymi sieciami podziemnymi.

Zaplanowano, że rurociąg o przekroju 2,4 m będzie przebiegał od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi.

Do zwycięzcy przetargu będzie należało m.in. zaktualizowanie rozwiązań technicznych istniejącego projektu budowlanego, uzyskanie wszystkich prawomocnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania inwestycyjnego, a także przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. Będzie miał na to około roku od podpisania umowy. Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać swoje oferty do 17 października.

PIM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: