Poznań: Będziemy mieli książkomaty!

książkomat fot. UMP (zdjęcie ilustracyjne)
Staną na tych osiedlach, które mają daleko do oddziałów Biblioteki Raczyńskich, by ich mieszkańcy nie byli pozbawieni możliwości dostępu do książek. Pierwsze książkomaty powinny się pojawić już w tym roku.

Biblioteka właśnie rozpoczęła konsultacje z radami osiedli, by ustalić, gdzie najlepiej byłoby ustawić książkomaty. Bo w przeciwieństwie do podobnych projektów realizowanych w innych miastach Polski poznańskie ksiażkomaty nie będą stawiane przy filiach biblioteki, ale właśnie w miejscach od niej na tyle odległych, że mieszkańcy mają problem, by wypożyczyć książkę.

Książkomaty są elementem projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki” finansowanego z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021. Jego celem jest rozwój czytelnictwa w Polsce nie tylko poprzez stawianie książkomatów, ale też poprzez podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek w dziedzinie nowych technologii, zwłaszcza jeśli chodzi o kupowanie i metody katalogowania książek oraz udostępniania zasobów bibliotecznych.

Kolejnym etapem będzie stworzenie systemu rekomendacji literackich dla czytelników – na podstawie danych dotychczas wybranych i przeczytanych książek, system będzie rekomendował inne dzieła z zakresu zainteresowań czytelnika.

Projekt ma zwieńczyć festiwal „Ludzie książki”, podczas którego – o ile pandemia na to pozwoli – odbędą się spotkania autorskie, panele i warsztaty. Podczas nich czytelnicy będą mieli okazję lepiej poznać pracę nie tylko pisarzy, ale także tłumaczy, ilustratorów, redaktorów, wydawców i krytyków literackich.

Całkowity koszt projektu wynosi blisko 2 mln zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. funduszy norweskich i EOG to prawie 1,7 mln zł.

Biblioteka Raczyńskich

Podziel się:

Ostatnio dodane: