nowe torowisko fot. UMP
Zarząd Transportu Miejskiego właśnie przystępuje do opracowania koncepcji trasy tramwajowej na Podolany. Na stronie internetowej ZTM opublikowane zostało zamówienie publiczne na wykonanie „Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej trasy tramwajowej na Podolany”.

Koncepcja ma zawierać szczegółową analizę oraz określenie możliwości połączenia miejską komunikacją szynową obszaru Podolan z istniejącym torowiskiem tramwajowym zlokalizowanym wzdłuż ul. Piątkowskiej, a także uwzględniać m. in. wyznaczenie odpowiedniego korytarza transportowego, przy uwzględnieniu istniejącego otoczenia urbanistycznego, a także tego planowanego w ramach projektu przebudowy ul. Lutyckiej oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka”.

– Celem planowanej inwestycji oprócz doprowadzenia komunikacji tramwajowej do osiedli mieszkaniowych na Podolanach jest również zapewnienie możliwości obsługi komunikacją tramwajową Szpitala Wojewódzkiego, Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz powstającego w tym rejonie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka – mówi Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu.

Warto przypomnieć, że obecnie opracowywana jest zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka”. W jego skład wchodzą m.in.: nowy przystanek kolejowy o roboczej nazwie „Poznań Druskienicka” wraz z niezbędną infrastrukturą, a także parkingi typu Bike&Ride oraz Park&Ride.

– Doprowadzenie planowanej trasy tramwajowej do projektowanego przystanku kolejowego zdecydowanie poprawi poziom integracji komunikacji miejskiej z Poznańską Koleją Metropolitalną – dodaje Jan Gosiewski.

Opracowanie koncepcji to początek działań prowadzących do budowy tej trasy w przyszłości – ale trzeba zaznaczyć, że dalsze prace projektowe, nie mówiąc o budowlanych, będą zależały od możliwości finansowych miasta.

ZTM