Poznań: Będzie nowy chodnik wzdłuż ulicy Morasko

ulica Morasko fot. PIM
Nowy chodnik, kanalizacja i oświetlenie – ulica Morasko na odcinku od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej (Deszczowej) zmieni się nie do poznania. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę prac.

– Każdego roku remontujemy w Poznaniu kilkadziesiąt chodników. Budujemy także wiele nowych, w miejscach gdzie ich brakowało. W rejonie ul. Morasko w ostatnich latach powstało wiele domów i zwiększył się ruch pieszych. Chodnik ułatwi komunikację okolicznym mieszkańcom, bowiem dotychczas jedyną możliwością było poruszanie się poboczem, co stwarzało niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

– Oprócz budowy chodnika, zadanie obejmuje również poprawę istniejących platform przystankowych, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową i oświetlenie – dodaje Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowy chodnik będzie miał prawie 800 metrów długości: od ulicy Szklarniowej do deszczowej. Natomiast jego szerokość będzie się wahała od 2 do 3 metrów, w zależności od ukształtowania i zagospodarowania terenu. Wykonany zostanie z betonowych płyt chodnikowych. Wybudowany zostanie po stronie wschodniej ulicy i stanowić będzie kontynuację wcześniej wykonanego, już istniejącego chodnika biegnącego w kierunku północnym. Za przejściem dla pieszych chodnik będzie biegł po zachodniej stronie ulicy.

W rejonie przystanku autobusowego Deszczowa pojawi się także nowe przejście dla pieszych, co pozwoli zachować spójność nowych i istniejących ciągów. Z kolei przejście przy ul. Szklarniowej będzie przesunięte o ok. 40 metrów w kierunku południowym, co poprawi komunikację i bezpieczeństwo osób poruszających się między dwoma przystankami autobusowymi po prawej i lewej stronie ulicy.

Na wysokości przejść dla pieszych zaprojektowano obniżony krawężnik oraz zaplanowano maty guzikowe koloru żółtego, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Natomiast na wysokości przystanków komunikacji miejskiej wybudowane zostaną platformy wyniesione względem krawędzi jezdni, co ułatwi wsiadanie do autobusów.

W ramach zadania utwardzone będą zjazdy do przyległych posesji, a ulica Morasko na odcinku objętym inwestycją zyska także nową kanalizację deszczową. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącego oświetlenia.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym mogą składać oferty do 29 kwietnia. Wyłoniony wykonawca na wykonanie zaplanowanych prac będzie miał 300 dni od podpisania umowy.

PIM

Podziel się:

Ostatnio dodane: