Naramowice fot. ZDM

Poznań: Będą nowe ulice na Naramowicach!

Ulice Czarnucha i Sielawy zyskają nowe odcinki, które wybudują deweloperzy stawiający przy nich osiedla. Dzięki temu uda się poprawić warunki dojazdu mieszkańców do swoich domów, a nawet uruchomić komunikację autobusową.

Tereny położone na wschód od ulicy Rubież są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Komunikacja w tym rejonie ma się odbywać ulicami Czarnucha i Mleczarska. Miasto podpisało już umowę partycypacyjną z trzema inwestorami: Murapol Real Estate S.A, ATAL S.A. i PREMIUM PROPERTIES 5 Sp. z o.o., którzy mają w planach budowę mieszkań właśnie w tym rejonie.

– Umowa zobowiązuje inwestorów do wykonania na własny koszt dróg wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, taką jak oświetlenie, kanalizacja teletechniczna, miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci oraz zieleń i odwodnienie – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Szacowana wartość inwestycji to ok. 30 milionów złotych. Dzięki udziałowi prywatnych firm powstanie infrastruktura, która znacznie poprawi funkcjonalność transportową tego obszaru. Nowe drogi będą służyły nie tylko okolicznym mieszkańcom, ale także osobom poruszającym się w tym rejonie Naramowic.

Zgodnie z zapisami umowy deweloperzy wybudują prawie dwa kilometry dróg oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako publiczne, czyli ul. Czarnucha i przedłużenie ul. Mleczarskiej, a także drogi wewnętrzne. Dodatkowo powstać ma jednostronny chodnik, a ten istniejący juz wzdłuż ulicy Sielawy – ma zostać wyremontowany.

Prace będą realizowane etapami, a pierwszy z nich ma się zakończyć w czerwcu 2023 r. W tym czasie ma zostać wybudowane przedłużenie tzw. ulicy Mleczarskiej oraz wschodni odcinek ul. Sielawy, co pozwoli uruchomić tymczasową komunikację autobusową. Zakończenie drugiego etapu prac planowane jest na sierpień 2024 roku i wtedy powstanie dalszy odcinek ul. Czarnucha oraz łączącej się z nią od południa ulicy, oznaczonej jako 5KDL, co pozwoli objąć komunikacją autobusową kolejny obszar.

– Inwestorzy są również zobowiązani do budowy na własny koszt kolektora deszczowego o długości ponad kilometra – dodaje Radosław Ciesielski, zastępca dyrektora ZDM ds. inwestycji. – Będzie on rozpoczynał się na północ od ul. Czarnucha, biegł do ul. Karpiej i dalej wzdłuż zbiornika retencyjnego, aby ostatecznie włączyć się do istniejącej infrastruktury. Prace będą wykonywane zgodnie ze studium programowo-przestrzennym budowy kanalizacji deszczowej dla tego rejonu.

Warto dodać, że pierwszy etap infrastruktury drogowej ma być gotowy, zanim do nowych budynków zaczna się wprowadzać lokatorzy.