Poznań: Badania Geofizyki Toruń na terenie ujęcia wody pitnej zakończone

Franciszek Sterczewski, ujęcie wody pitnej w Krajkowie, fot. FB F. Sterczewski
„Na podstawie zebranych danych i w wykonaniu obowiązków koncesyjnych ciążących na PGNiG SA, zostanie przygotowany trójwymiarowy model budowy geologicznej tego obszaru” – poinformowała dziś firma, podkreślając, że badania były prowadzone zgodnie z prawem i bezpiecznie dla środowiska.

„Prace badawcze realizowane były na podstawie wszystkich wymaganych zgód i decyzji, w tym Ministra Klimatu i Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu” – czytamy w oświadczeniu Geofizyki Toruń. – „Były również zgodne z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Badania odbyły się w sposób bezinwazyjny, z zastosowaniem najnowszych światowych technologii. Wykonane pomiary są całkowicie bezpieczne dla ludzi i przyrody. Geofizyka Toruń SA od kilkudziesięciu lat prowadzi tego typu badania w Polsce i zagranicą. W przeszłości takie pomiary były realizowane również na terenie Wielkopolski, łącznie z obszarem miasta Poznania.

W przypadku badań realizowanych przez Geofizykę Toruń na terenie gminy Mosina, podkreślamy, że wykonanie obowiązków koncesyjnych wymagało przeprowadzenia części pomiarów na obszarze ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo. Prowadzenie badań na tym obszarze stanowiło wymóg nałożony na PGNiG SA w związku z uzyskaniem koncesji. Jednocześnie fakt realizacji badań na terenie obszaru ochrony pośredniej w żaden sposób nie oznacza, że w przyszłości będą tam prowadzone wiercenia w celu wydobycia ropy lub gazu. Nie pozwalają na to przepisy prawa.

Pragniemy podkreślić, że w trakcie prowadzonych badań przedstawiciele spółki Aquanet uporczywie rozpowszechniali w mediach wiele nieprawdziwych informacji dotyczących celu i przebiegu naszych prac. W związku z kolejnym oświadczeniem tej spółki z dnia 16 lipca br. podtrzymujemy wszelkie informacje przekazane w oświadczeniu Geofizyki Toruń z dnia 15 lipca 2021 roku.

Ze zdumieniem stwierdzamy również zbagatelizowanie we wspomnianym oświadczeniu Aquanetu faktu braku właściwego zabezpieczenia obszaru ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Konieczność zabezpieczenia tego terenu wynika w szczególności z artykułów 125, 129 i 137 Prawa wodnego. Niekompletne ogrodzenie i brak oznakowania strefy ochrony bezpośredniej, za co odpowiada spółka Aquanet, mogą powodować przypadkowe wejścia na teren ujęcia wody osób postronnych. Przekazaliśmy firmie Aquanet dokumentację fotograficzną stanu ogrodzenia, zakładając, że pomoże to w zapewnieniu właściwej ochrony tego terenu. Aquanet jednak stwierdził, że nasza dokumentacja fotograficzna jest „gołosłowna“. Jest to przykład braku fundamentalnej troski o ujęcie wody ze strony firmy nadzorującej ten teren”.

Badania zostały zakończone, jednak cała sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Senator Jadwiga Rotnicka wystąpiła właśnie o dokumentację dotyczącą zgody na przeprowadzenie badania, chce też wyjaśnień od Wód Polskich i ministra środowiska, dlaczego wyrazili na to zgodę.

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: