Poznań: Ani jedna szkoła nie dostała dofinansowania na wycieczkę z ministerstwa

Stare Miasto Poznań fot. Sławek Wąchała

Żadna poznańska placówka nie dostała dofinansowania wycieczki z ministerialnego programu „Poznaj Polskę”. Poznańscy urzędnicy złożyli wnioski w terminie, ale zanim je rozpatrzono w ministerstwie, pieniądze się skończyły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 15 mln zł na program „Poznań Polskę”. Szkoły mogły występować o pieniądze od 6 września do wyczerpania środków. Dofinansowanie obejmowało jeden z trzech typów wycieczek: jednodniowa z dofinansowaniem 5 tys zł, dwudniowa z dofinansowaniem w wysokości 10 tys. zł i trzydniowa, do której ministerstwo dopłaciłoby 15 tys. zł.

Jedynym warunkiem był zakres tematyczny wycieczki – do wyboru były cztery tematy: śladami polskiego państwa podziemnego, śladami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, śladami kultury i dziedzictwa narodowego oraz poznawanie największych osiągnięć polskiej nauki. „Żeby uczniowie wraz z nauczycielami udawali się zdecydowanie częściej, niż to się działo do tej pory, do miejsc, które mają bardzo duży potencjał edukacyjny” – wyjaśnił minister Czarnek.

Wnioski można było składać od 6 września i chętnych nie brakowało: do Wydziału Oświaty UMP spłynęło ich aż sto, jak informuje telewizja WTK. Poznańscy urzędnicy wysłali je do Warszawy  9 września. Ale 13 września ministerstwo przysłało prośbę o uzupełnienie dokumentów o pełnomocnictwo prezydenta Jaśkowiaka, choć w początkowych wytycznych takiego wymogu nie było. Wydział Oświaty dosłał wymagane pełnomocnictwo, ale wnioski ugrzęzły w ministerstwie do 22 września. A wtedy już niestety środki się wyczerpały i poznańskie szkoły nie dostały ani złotówki.

Minister Czarnek zapowiedział, że na program „Poznaj Polskę” przeznaczy dodatkowe 10 mln zł. Może więc tym razem poznańskim szkołom lepiej się powiedzie.

Źródło: WTK