Poznań: 500 tysięcy zł na stypendia dla sektora kultury

Miasto przygotowało II edycję Programu stypendialnego dla poznańskich twórców i twórczyń zajmujących się działalnością kulturalną, badawczą lub opieką nad zabytkami. Nabór trwa do 23 lipca, a stypendia otrzyma 100 osób.

Wybuch epidemii covid-19, wprowadzenie obostrzeń sanitarnych oraz podejmowane w związku z tym decyzje organizacyjne i finansowe na poziomie rządowym i samorządowym w istotny sposób wpłynęły na bieżące funkcjonowanie środowiska kulturalnego przez ponad rok. W obliczu pandemii z dnia na dzień zamknięto publiczne i prywatne instytucje oraz obiekty kultury, a także przerwano lub zakończono zaplanowane projekty artystyczne i edukacyjne.

Skierowane drugi rok z rzędu do tych grup odbiorców stypendia twórcze mają przyczynić się do przywrócenia ich aktywności oraz urealnienia planów artystycznych i badawczych w nowej popandemicznej rzeczywistości. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na stypendia do wysokości 500 000 zł pozwoli wesprzeć znaczącą liczbę 100 osób, do których zaliczać się mogą zarówno artyści, jak i wyróżniający się pracownicy obsługi technicznej i medialnej sektora kultury.

Idea specjalnego wsparcia stypendialnego została zainicjowana w 2020 r. i została bardzo pozytywnie przyjęta przez poznańskie środowisko kultury, ponieważ jest odpowiedzią na jego potrzeby i oczekiwania.

Przyjęto możliwie otwartą formułę (m.in. brak w nim ograniczeń wiekowych) tak, by swym zasięgiem objąć jak największą liczbę potencjalnych beneficjentów i efektywnie zminimalizować dotkliwe konsekwencje długotrwałej sytuacji kryzysowej. Stypendium ma także inspirować i mobilizować do tworzenia poznańskiej oferty kulturalnej w nowej popandemicznej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Cele oraz warunki konkursu są na bieżąco konsultowane ze środowiskiem wielkopolskich artystek i artystów oraz Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury.Termin składania wniosków upływa w piątek 23 lipca o godzinie 15.30, za pośrednictwem strony internetowej.

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

UMP

Podziel się: