Poznań: 17 sierpnia rusza przebudowa ronda Rataje. Co się zmieni?

rondo Rataje
Zamknięcie torowiska między Kórnicką a rondem Rataje, zmiana organizacji ruchu dla samochodów, a później zakaz wjazdu ciężarówek. – To będzie bardzo trudny czas dla kierowców – przyznaje Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu.

Rondo Rataje jest jednym z najbardziej kluczowych węzłów komunikacyjnych Poznania i jego przebudowa, bez względu na to, jak dobrze będzie zorganizowana i szybko przeprowadzona – spowoduje ogromne utrudnienia i korki w tej części miasta. Codziennie przez rondo przejeżdża ponad 1100 tramwajów, 1000 autobusów i blisko 100 tys. samochodów.

Utrudnienia dotkną wszystkich bez wyjątku przez cały czas trwania inwestycji, czyli do marca 2022 roku: projekt jest bowiem kompleksowy i obejmuje nie tylko przebudowę ronda jako takiego, ale też przebudowę trasy tramwajowej, infrastruktury autobusowej, chodników i dróg rowerowych.

Jak zapewniali przedstawiciele Poznańskich Inwestycji Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich – prace będą prowadzone tak, by te uciążliwości były możliwie najmniejsze.
– Zdajemy sobie sprawę, że będziemy prowadzić prace na jednym z newralgicznych miejsc komunikacyjnych na mapie Poznania – przyznał Grzegorz Bubula, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich. – Dlatego podczas realizacji inwestycji będziemy robić wszystko, by zminimalizować utrudnienia zarówno dla komunikacji publicznej, jak i samochodów przejeżdżających przez rondo, a roboty były prowadzone terminowo. Chcemy, by na każdym etapie przebudowy możliwy był zjazd i wjazd na rondo w każdym kierunku. Jednak realizacja tego będzie wiązała się z wielokrotnymi zmianami w organizacji ruchu w trakcie prowadzenia inwestycji.

Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już w nocy z 16 na 17 sierpnia. Na odcinku Jana Pawła II między Kórnicką a rondem Rataje zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Przestaną tam też kursować tramwaje.
– W trakcie prowadzonych prac koncentrujemy się na tym, by pasażerom komunikacji publicznej zapewnić jak najlepsze warunki, bo komunikacja będzie pełniła funkcję komunikacji zastępczej – podkreślił Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. – Zostanie zamknięte torowisko między Kórnicką a rondem Rataje, w związku z tym już 17 sierpnia zmienione zostaną trasy tramwajowe, które przebiegają przez rondo. Również w kolejnych etapach będziemy się tak starali układać przebiegi linii i tak organizować przestrzeń, po której komunikacja się porusza, żeby przedostanie się przez rondo Rataje transportem publicznym w codziennych podróżach było jak najmniej uciążliwe.

Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu, zwrócił uwagę, że przygotowaniem do tej inwestycji były zakończone już remonty trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj, wymiana nawierzchni na ul. Chartowo i Żegrze, budowa północnej części mostu Lecha i dobudowanie trzeciego pasa ruchu na ul. Jana Pawła II od ronda Śródka. Dzięki nim kierowcy będą mieli alternatywne trasy do wyboru – także kierowcy ciężarówek.

– Ulica Jana Pawła II zostanie zawężona do dwóch pasów – tłumaczył Łukasz Dondajewski. – Także wyjazd z ronda Rataje w ul. Jana Pawła II będzie zawężony o jeden pas, lewy skrajny pas przylegającego do torowiska tramwajowego. W kolejnym etapie niestety będą większe utrudnienia: niezbędne będzie zwężenie ul. Jana Pawła II do jednego pasa. W tym czasie będzie też niedostępny wyjazd z ulicy Rocha i Kórnickiej, ale o tym szczegółowo będziemy informować na bieżąco. Sama tarcza ronda pozostanie przynajmniej dwupasowa.

Remont ronda zaowocuje też w późniejszym czasie zmianami na moście Królowej Jadwigi. Na torowisko tramwajowe zostaną wpuszczone autobusy, co oznacza, że zostanie poszerzony środkowy pas, a zwężone pozostałych dwóch pasów – pozostanie jeden dla samochodów i jeden dla rowerów. O szczegółach ZDM będzie informował na bieżąco, przed tymi wydarzeniami.

W drugim etapie remontu na rondo Rataje nie będą mogły wjeżdżać ciężarówki.
– One będą kierowane objazdami – wyjaśniał Łukasz Dondajewski. – Pojazdy, które będą musiały wjechać, na przykład na budowy, będą oczywiście wpuszczane, ale pozostałe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wynika to z właśnie z faktu, że ulica Jana Pawła II będzie wylotem jednopasowym, także naprawdę nie byłoby możliwości obsługi ruchu ciężarowego.

Objazd w stronę ronda Starołęka będzie odbywał się od strony ronda Śródka ulicami Baraniaka, gdzie jest przygotowywany dodatkowy pas do skrętu w lewo, a dalej przez Chartowo, Żegrze, Hetmańską, natomiast w stronę autostrady – przez Baraniaka, Dymka, Szwajcarską, Szwedzką i Krzywoustego. Największe utrudnienia w ruchu rozpoczną się więc jeszcze w tym roku.

– Mamy kilkanaście miesięcy, w których naprawdę będą spore utrudnienia na rondzie Rataje – ostrzegał Łukasz Dondajewski. – Kto nie musi tu przejeżdżać, zachęcamy do korzystania z objazdów. Już można z nich korzystać.

Harmonogram zakłada zakończenie robót w ul. Jana Pawła II w pierwszym kwartale 2021 r. W tym samym roku prace skupią się na ul. Zamenhofa i Krzywoustego – wtedy także zmieni się organizacja ruchu tak, by możliwy był częściowy przejazd tramwajów. Zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz z odbiorami technicznymi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na marzec 2022 r.

Co będzie efektem tego zamieszania? Samo rondo będzie większe, z dodatkowymi pasami ruchu, co sprawi, jak mają nadzieję projektanci, że przestanie być wąskim gardłem ruchu samochodowego w stronę centrum. Na dojazdach do ronda powstaną ciche, zielone torowiska tramwajowo-autobusowe, a przystanki zostaną wydłużone. Ciche torowiska mają tu duże znaczenie – z powodu remontu niezbędna będzie wycinka około stu drzew. Jak zapewnił Grzegorz Bubula, w zamian zostaną nasadzone nowe drzewa. Ma ich być więcej bo 130. Jednak ściana zieleni, która chroni bloki przed hałasem i kurzem z ronda, zostanie poważnie uszczuplona. Nowa, cichsza nawierzchnia jezdni i zielone torowiska mają to zrekompensować.

Wykonawca przebuduje i rozbuduje także oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny, kanalizację teletechniczną i sygnalizację świetlną, a także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i małą architekturę.

Zadanie to składa się z części infrastrukturalnej, polegającej na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz części taborowej – zakupie 15 nowych elektrycznych autobusów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Na całość projektu miasto otrzymało 106,6 mln zł dofinansowania unijnego. Budżet inwestycji Zarządu Transportu Miejskiego na część infrastrukturalną wynosi 151,8 mln zł.

Inwestycja będzie realizowana w trybie “projektuj i buduj” przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę – konsorcjum Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., w skład którego wchodzą również hiszpańskie spółki grupy Aldesa: Aldesa Construcciones SA z Madrytu oraz Coalvi SA z Saragossy. Przebudowa jest dofinansowana z funduszy unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lilia Łada

Podziel się: