Poznań: 1 mln zł dla chorych onkologicznie od miasta

Polna szpital fot. K. Adamska
Osoby chore na nowotwory, które w przyszłości chciałyby mieć dzieci, ale obawiają się, że nowotwór albo jego leczenie może im to uniemożliwić, mogą się starać o pomoc z miejskiego programu pomocy.

Program nosi nazwę „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023” i na jego realizację miasto przeznaczyło 1 mln zł. W ciągu 3 lat funkcjonowania program ma pozwolić na wsparcie prawie 200 osób, które zachorują na nowotwory złośliwe. Chętni mogą już składać wnioski.

Program jest całkowicie bezpłatny dla osób, którzy się do niego zakwalifikują. To ważne, ponieważ procedura zabezpieczenia płodności na przyszłość nie jest dostępna w ramach świadczeń gwarantowanych. Oznacza to, że pacjenci onkologiczni nie mogą liczyć na jej sfinansowanie i sami muszą ponieść jej koszty. Są one wysokie, więc dostępność do tego rodzaju procedur staje się mocno ograniczona, co wzmacnia zjawisko ekonomicznej dyskryminacji tej grupy chorych.

– Poznań jako pierwszy samorząd w Polsce wspiera w ten sposób chorych onkologicznie – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Już od 2017 roku pomagamy mieszkańcom borykającym się z problemem niepłodności, wspierając finansowo przeprowadzenie zabiegów in vitro. Z procedury tej mogą skorzystać pary, które nie mają dzieci. Z nowego programu zabezpieczenia płodności na przyszłość mogą skorzystać również osoby, które aktualnie nie są w żadnym związku, a ewentualne decyzje dotyczące posiadania potomstwa będą podejmować w perspektywie kolejnych lat po zakończeniu leczenia. Program zapewnia im nie tylko procedurę pobrania i kriokonserwacji komórek rozrodczych, ale również wsparcie psychoonkologiczne.

To ważne, ponieważ dla osób dotkniętych nowotworami niepłodność jest konsekwencją nie tylko samej choroby, ale również towarzyszącego jej leczenia. Młodzi pacjenci onkologiczni utratę płodności wskazują jako jeden z kluczowych problemów zdrowotnych, wiążących się z chorobą nowotworową.

– Miejski program ma pomóc poznaniankom i poznaniakom, którzy zachorowali na nowotwór i chcą zabezpieczyć swoją płodność na przyszłość, tak aby po zakończeniu leczenia mogli stać się rodzicami – podkreśla Maria Lisiecka-Pawełczak, przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni i kobiety, którzy spełniają następujące kryteria:

mieszkają na terenie Poznania przez minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury;
są w wieku 18-40 lat wg rocznika urodzenia;
mają potwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej chorobę nowotworową i zdiagnozowane ryzyko utraty płodności, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej;
spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia niepłodności metodą zabezpieczenia płodności na przyszłość;
składają zeznanie podatkowe lub deklarację podatkową i rozliczają się we właściwym dla Miasta Poznania urzędzie skarbowym.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie, należy złożyć odpowiedni wniosek w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Polnej 33. Szpital jest realizatorem programu i został wyłoniony w drodze postępowania konkursowego.

– Dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi metod zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro”, otworzyły się możliwości pomocy pacjentom onkologicznym w zakresie szans na uzyskanie przez nich ciąży po zakończeniu leczenia podstawowego – mówi prof. dr hab. n.med. Leszek Pawelczyk, Kierownik Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu oraz Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności GPSK w Poznaniu. – Zabezpieczenie płodności polega na pozyskaniu od chorych osób komórek jajowych lub plemników z następową ich kriokonserwacją tzn. zabezpieczeniem w bardzo niskiej temperaturze. Procedury te muszą być wykonane przed rozpoczęciem u tych pacjentów chemio- czy radioterapii, które są dla komórek rozrodczych bardzo szkodliwe, czy wręcz zabójcze. Należy podkreślić, że kriokonserwacja komórek jajowych i plemników pozwala zachować ich potencjał rozrodczy. Z tego względu, po zakończeniu leczenia onkologicznego, można je z powodzeniem wykorzystać w programie zapłodnienia pozaustrojowego celem uzyskania zarodków i ciąż.

Aby uzyskać dofinansowanie do procedury, należy też przejść kwalifikację medyczną. Będzie ona obejmować ocenę ryzyka niepłodności przy leczeniu nowotworu i zasadność pobrania komórek rozrodczych. Zapewniona też będzie konsultacja psychologiczną wraz z oceną ryzyka i indywidualnym planem opieki psychologicznej.

Następny etap to przeprowadzenie badań lekarskich i laboratoryjnych niezbędnych przy zabiegu pobrania komórek rozrodczych i ich przechowywania. Jeśli wyniki badań będą odpowiednie, materiał biologiczny zostanie pobrany, zabezpieczony i umieszczony w banku komórek. Uczestnicy programu otrzymają dokumentację, potwierdzającą wykonanie procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość. Będzie w niej też wskazany opłacony okres przechowywania komórek w ramach dofinansowania zapewnionego w programie

Na realizację programu miasto zabezpieczyło ponad 1 mln zł – po 345 tys. zł na każdy rok jego realizacji. Uczestnicy mogą liczyć na dofinansowanie 100 proc. kosztów ponoszonych przez uczestników – łącznie nie więcej niż 2340 zł do procedury zabezpieczenia płodności u mężczyzn i nie więcej niż 6300 zł do procedury zabezpieczenia płodności u kobiet. Pozwoli to pomóc ok. 25 mężczyznom i 40 kobietom rocznie, a w całym okresie trwania programu – 195 osobom.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na jego stronie.

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: