Powstanie nowy park w Poznaniu?

Z biegiem Górczynki fot. Sławek Wąchała

Na terenie po dawnych torach „kolei berlińskiej” na Górczynie miałby powstać park. Byłby pierwszym w Wielkopolsce parkiem linearnym – taka koncepcja znalazła się w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ul. Dmowskiego i Góreckiej w Poznaniu”.

Mieszkańcy prosili o park w tej okolicy, a zastępca prezydenta Bartosz Guss im go obiecał. I jak informuje Miejska Pracownia Urbanistyczna, projekt obejmuje obszar o powierzchni około 83 ha, ograniczony od wschodu i południa torami kolejowymi, od zachodu ul. Głogowską, a od północy ul. Krauthofera. Jego celem jest zagospodarowanie terenów po nieużywanych torach kolejowych, co zawsze jest trudnym zadaniem – stąd pomysł parku linearnego.

„Tego typu założenia tworzy się na terenach, które pełniły niegdyś funkcje komunikacyjne (np. High Line, czyli dawna estakada kolejowa w Nowym Jorku)” – wyjaśnia MPU. – „W Poznaniu zajmie on obszar po dawnych torach „kolei berlińskiej”. Wzdłuż nich zaplanowana jest droga pieszo-rowerowa. Projekt – w starych kolejowych budynkach – dopuszcza także funkcje kultury, gastronomii i sportu. Może tam powstać również infrastruktura sportowo-rekreacyjna (np. boiska, siłownie na świeżym powietrzu, czy place zabaw). Nowy park ma mieć powierzchnię ok. 11 ha. Wykup terenu pod park na Górczynie i jego urządzenie to koszt z budżetu miasta szacowany na około 21 mln zł. Obok lokalizacji przyszłego parku plan wskazuje także strefy zieleni, które chronią cenne obszary przed zabudową i ograniczają ich zagospodarowanie”.

Projekt mpzp określa również parametry istniejących i projektowanych ulic na tym terenie, w tym nowych odcinków ul. Drużynowej i tzw. ulicy nowej Opolskiej, a także trasy tramwajowej planowanej między nową Opolską a pętlą na Górczynie poprzez ulicę Drużynową – bo komunikacyjnie ten teren wymaga uporządkowania. Obecny układ drogowy – jak uważają specjaliści z MPU – będzie nieefektywny, jeśli plan uda się zrealizować, więc jego przebudowa jest konieczna.

Projekt planu ustala także parametry zabudowy i zagospodarowania terenów dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych. Został już wyłożony do publicznego wglądu, a dyskusja publiczna nad jego założeniami odbędzie się 12 stycznia o godz. 17.00 na platformie ZOOM. Uwagi do projektu można natomiast składać jeszcze do 17 lutego.

Dzięki konsultacjom społecznym i wnioskom, które w czasie nich się pojawiły, powiększono obszaru planowanego parku o dodatkowe 1,4 ha, wprowadzono ochronę istniejących drzew posiadających cechy pomnikowe, poszerzono strefy zieleni, a także dodano zapisy obejmujące ochroną relikty staroberlińskiej linii kolejowej.

Podziel się:

Ostatnio dodane: