poseł Adam Szłapka

Poseł Szłapka złożył doniesienie do prokuratury na ministra Dworczyka!

Szef Nowoczesnej powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Michała Dworczyka. 

“W mediach pojawiły się informacje, że pod wpływem nacisków ze strony premiera Mateusza Morawieckiego oraz – pośrednio – Tadeusza Rydzyka, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk miał oznajmić, że: “Staram się nie dopuścić aby w rozliczeniu była np. faktura na 1,2 mln dla szkoły TR”, a także że „wyeliminuje inne wrażliwe kwestie” – czytamy w uzasadnieniu doniesienia. – “Według informacji prasowych, pieniądze te miały dotyczyć inwestycji realizowanych przez Tadeusza Rydzyka”.

Zdaniem posła odpowiedzialność po stronie odbiorcy faktury może polegać na posługiwaniu się fakturą nierzetelną, niszczeniu faktury, ukrywaniu albo usuwaniu faktury lub nieprzechowywaniu faktury.

“Niewątpliwie Michał Dworczyk mógł dopuścić się ukrycia faktury, o której mowa we wstępie zawiadomienia” – twierdzi poseł Adam Szłapka w doniesieniu. – “Z jego wypowiedzi może wynikać, że na wyraźne polecenie przełożonego dążył do ukrycia powyższego dokumentu. Z tego tytułu mogła wynikać szkoda materialna, jako rezultat nieprawidłowego rozliczenia subwencji. Warto również rozważyć, czy w efekcie takich zabiegów nie doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych, które przysługują Skarbowi Państwa. Nieprawidłowe rozliczenie dotacji mogłoby skutkować zmniejszeniem należności z tytułu podatku VAT lub innych form opodatkowania. Opisywany czyn Michała Dworczyka świadczy o znacznym stopniu szkodliwości społecznej i zamiarze bezpośrednim”.

Adam Szłapka jest zdania, że tej sprawie zasadne jest postawienie tezy o naruszeniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. A nieprawidłowe rozliczenie subwencji czy dotacji lub wykorzystanie środków niezgodnie z przepisami ustawy o finansów publicznych jest niezgodne z prawem.

“W obliczu podjętych rozważań, należy przesłuchać Tadeusza Rydzyka na okoliczność dokonywania nacisków i wpływania na funkcjonariuszy publicznych do dokonywania nieuzasadnionych i wątpliwych prawnie transakcji finansowych” – podsumowuje poseł. – “Sytuacja jest karygodna, bo do tej pory w Polsce nikt z przedstawicieli szerokie władzy duchownej nie wywierał nacisku na przedstawicieli administracji rządowej, by ci dokonywali odpowiednich przysporzeń majątkowych”.

Źródło: mat. pras.

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze