Adam Szłapka

Poseł Adam Szłapka chce ukarania marszałek Elżbiety Witek

Przewodniczący Nowoczesnej uważa, że zachowanie marszałek Witek 10 kwietnia należy uznać za aroganckie i gorszące opinię publiczną. Dlatego złożył wniosek do Komisji Etyki Poselskiej wnosząc o jej ukaranie.

Zdaniem posła Szłapki uczestnicząc na placu Piłsudskiego w uroczystościach związanych z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej, marszałek Elżbieta Witek naruszyła przepisy ustaw uchwalonych przez Sejm wraz z grupą polityków PiS, a tym samym – zasady etyki poselskiej.

Poseł swój wniosek argumentuje tym, że wymierzenie kary nagany dla Marszałek Elżbiety Witek będzie wyraźnym sygnałem dla wszystkich posłów, że Sejm RP nie godzi się na publiczną pogardę wobec prawa oraz dawanie złego przykładu obywatelom w chwili próby, jaką jest dla wszystkich pandemia.

“Uroczystości nie miały charakteru państwowego – zauważa poseł. – “Uczestnicy spotkania bez żadnych zabezpieczeń (np. maseczek, rękawiczek), w zwartej grupie przemieszczali się pieszo w centrum stolicy. Ich zachowanie naraziło na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia m.in. osoby, które odpowiadały za zabezpieczanie spotkania. Należy uznać, że Marszałek Elżbieta Witek, będąc drugą osobą w państwie, przewodziła opisanemu wyżej procederowi łamania prawa. Nie ma wątpliwości, że czyniła to w sposób w pełni świadomy w celu osiągnięcia korzyści politycznej polegającej z jednej strony na zdobyciu przychylności jej partyjnego zwierzchnika, Jarosława Kaczyńskiego, z drugiej strony na możliwości pokazania się w mediach własnym wyborcom. Godne potępienia zachowanie Marszałek Elżbiety Witek miało miejsce w szczycie pandemii, kiedy Polacy solidarnie przestrzegają nałożonych na nich zakazów i ograniczeń, żeby jak najszybciej pokonać niebezpiecznego wirusa. Marszałek Elżbieta Witek powinna dawać przykład i być wzorem zachowania dla milionów obywateli. Tymczasem zademonstrowała publicznie brak szacunku do tworzonych przez Sejm ustaw, postawiła się ponad prawem okazując poczucie wyższości wobec obywateli oraz lekceważenie wobec wysiłków Polaków w walce z epidemią. Marszałek Elżbieta Witek nie wykazała dbałości o dobre imię Sejmu, udowadniając, że nie jest w stanie należycie i odpowiedzialnie wypełniać swoich obowiązków. Wymierzenie kary nagany dla Marszałek Elżbiety Witek będzie wyraźnym sygnałem dla wszystkich posłów, że Sejm RP nie godzi się na publiczną pogardę wobec prawa oraz dawanie złego przykładu obywatelom w chwili próby, jaką jest dla wszystkich pandemia”.

el

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze