Adam Szłapka

Poseł Adam Szłapka chce ukarania marszałek Elżbiety Witek

Przewodniczący Nowoczesnej uważa, że zachowanie marszałek Witek 10 kwietnia należy uznać za aroganckie i gorszące opinię publiczną. Dlatego złożył wniosek do Komisji Etyki Poselskiej wnosząc o jej ukaranie.

Zdaniem posła Szłapki uczestnicząc na placu Piłsudskiego w uroczystościach związanych z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej, marszałek Elżbieta Witek naruszyła przepisy ustaw uchwalonych przez Sejm wraz z grupą polityków PiS, a tym samym – zasady etyki poselskiej.

Poseł swój wniosek argumentuje tym, że wymierzenie kary nagany dla Marszałek Elżbiety Witek będzie wyraźnym sygnałem dla wszystkich posłów, że Sejm RP nie godzi się na publiczną pogardę wobec prawa oraz dawanie złego przykładu obywatelom w chwili próby, jaką jest dla wszystkich pandemia.

“Uroczystości nie miały charakteru państwowego – zauważa poseł. – “Uczestnicy spotkania bez żadnych zabezpieczeń (np. maseczek, rękawiczek), w zwartej grupie przemieszczali się pieszo w centrum stolicy. Ich zachowanie naraziło na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia m.in. osoby, które odpowiadały za zabezpieczanie spotkania. Należy uznać, że Marszałek Elżbieta Witek, będąc drugą osobą w państwie, przewodziła opisanemu wyżej procederowi łamania prawa. Nie ma wątpliwości, że czyniła to w sposób w pełni świadomy w celu osiągnięcia korzyści politycznej polegającej z jednej strony na zdobyciu przychylności jej partyjnego zwierzchnika, Jarosława Kaczyńskiego, z drugiej strony na możliwości pokazania się w mediach własnym wyborcom. Godne potępienia zachowanie Marszałek Elżbiety Witek miało miejsce w szczycie pandemii, kiedy Polacy solidarnie przestrzegają nałożonych na nich zakazów i ograniczeń, żeby jak najszybciej pokonać niebezpiecznego wirusa. Marszałek Elżbieta Witek powinna dawać przykład i być wzorem zachowania dla milionów obywateli. Tymczasem zademonstrowała publicznie brak szacunku do tworzonych przez Sejm ustaw, postawiła się ponad prawem okazując poczucie wyższości wobec obywateli oraz lekceważenie wobec wysiłków Polaków w walce z epidemią. Marszałek Elżbieta Witek nie wykazała dbałości o dobre imię Sejmu, udowadniając, że nie jest w stanie należycie i odpowiedzialnie wypełniać swoich obowiązków. Wymierzenie kary nagany dla Marszałek Elżbiety Witek będzie wyraźnym sygnałem dla wszystkich posłów, że Sejm RP nie godzi się na publiczną pogardę wobec prawa oraz dawanie złego przykładu obywatelom w chwili próby, jaką jest dla wszystkich pandemia”.

el

1
Dodaj komentarz

avatar
Krajomal
Krajomal

Raz jeszcze Pan Szłapka udowodnił, że jest odważnym, pryncypialnym człowiekiem. Nie boi się, żeby rzucić rękawicę aktualnemu establishmentowi politycznemu. Jestem przekonany, że Tadeusz Mazowiecki byłby dumny z Pana Szłapki. Pan Poseł daje przykład męstwa, odwagi i niezłomności. Jest ważnym punktem odniesienia dla rodaków, krajanów, ziomków. Tworzy też legendę na prywatny użytek swojej rodziny. Każda rodzina powinna mieć w swojej historii wybitnego krewniaka, o którym będzie można opowiadać kolejnym pokoleniom, dzieciom. Wielkopolska, ziemia poznańska mogą być dumni z takiego syna tej ziemi, ucieleśnienia najlepszych tradycji patriotycznych. Wiem, że obecna polityka może wypalić człowieka, zniechęcić, ale Pan Poseł dzięki swojej postawie zaskarbił już sobie wielki szacunek i jest autorytetem w tej trudnej dziedzinie. Każda firma PR-owska, każdy uniwerek chętnie przyjmie Pana Szłapkę w swoje szeregi. Jest marką samą w sobie. Brawo! Bohater dnia dzisiejszego, obecnych czasów i jeżeli byłoby kiedykolwiek Panu Posłowi smutno, to niech pomyśli o Powstańcach Wielkopolskich, bohaterach czerwca 1956 r., Tadeuszu Mazowieckim, Władysławie Bartoszewskim, Janie Karskim – ile Oni wycierpieli dla Ojczyzny nie mając żadnej gwarancji, że się uda. Tak bardzo potrzeba nam bohaterów, ludzi prawych i odważnych… Polecam wszystkim piosenkę Grechuty “Żyj tą nadzieją” – teraz rodzice pracują na przyszłość swoich dzieci a nawet wnuków. Pan Szłapka będzie mógł spojrzeć w oczy swoim dzieciom i powiedzieć “Losy Polski nie były mi obojętne. Walczyłem, starałem się” a oni Mu odpowiedzą “Wiemy i jesteśmy z Ciebie dumni”. A póki co my jesteśmy z dumni z mężnej postawy Posła Szłapki. Dziękujemy! P.S. Pan Szłapka jest politykiem na miarę XXI wieku – jest nowoczesny, takich ludzi nam potrzeba na te trudne czasy!