Obwodnica Kalisza coraz bliżej! GDDKiA wystąpiła o decyzję środowiskową

droga fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Kalisza w ciągu DK25. Wybrano wariant nr 5.

„W oparciu o analizę wielokryterialną wariant nr 5 uzyskał najwyższą liczbę punktów i został wskazany jako najkorzystniejszy” – informuje GDDKiA. - „Ostateczny przebieg drogi określony zostanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Poznaniu. Długość obwodnicy to około 19 km”.

Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic – to jedna z ośmiu obwodnic, które powstaną w Wielkopolsce. Obecnie na etapie realizacji jest pięć z nich: Grzymiszewa (w ciągu DK72), Gostynia (DK12), Żodynia (DK32), Strykowa (DK32) oraz Koźmina Wielkopolskiego (DK15).
„Dla obwodnic Kamionnej (w ciągu DK22) oraz Kalisza (w ciągu DK25) złożyliśmy wnioski o wydanie DŚU” – informuje GDDKiA. – „Z kolei dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa (w ciągu DK15) trwa opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego”.

Obwodnice realizowane w ramach programu na sieci dróg krajowych są trasami o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 tony na oś.

Podziel się:

Ostatnio dodane: