Nowy Tomyśl: Ponad 6 mln unijnej dotacji na szkolnictwo zawodowe

marszałek Marek Woźniak z podpisana umową fot. UMWW
Powiat nowotomyski zajął pierwsze miejsce w rankingu konkursu na dotację unijną z WRPO2014+ w obszarze kształcenia zawodowego. I dostanie na ten cel ponad 6 milionów!

Projekt nosi nazwę „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Marszałek Marek Woźniak, w imieniu instytucji zarządzajacej WRPO+ podpisał wczoraj umowę z Andrzejem Wilkońskim, starostą nowotomyskim, na mocy której unijne wsparcie zostanie przekazane do budżetu powiatu na realizację tego projektu.

– Ten obszar traktujemy z największą uwagą – zapewnia marszałek. – W sumie przeznaczyliśmy na rozwój wszelkich form kształcenia zawodowego i ustawicznego w Wielkopolsce 26 mln zł w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego. Proces kształcenia zawodowego, nie tylko tego na poziomie inżynierskim, ale także technicznym, musi być oparty dziś na nowoczesnych urządzeniach, dostosowany do szybko rozwijającej się i innowacyjnej gospodarki. Cieszę się, że lokalne samorządy
podążają za takim właśnie nurtem i przy naszym unijnym wsparciu finansowym mogą realizować swoje pomysły.

Starosta Wilkoński podkreślił z kolei, że choć powiat ma najniższy w Wielkopolsce poziom bezrobocia, to niezbędne jest dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy.
– To pilne wyzwanie – powiedział. – Chcemy, by jak najwięcej młodych ludzi trafiało do działu produkcji z wiedzą zawodową, umiejętnościami i doświadczeniem praktycznym,
przydatnym w docelowym miejscu pracy.

Realizacja projektu obejmuje dwie szkoły w Nowym Tomyślu – ZS nr 1 i ZS nr 2 oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. Prace obejmą m.in. przebudowę części budynku użytkowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu na cele kształcenia zawodowego oraz zakup wyposażenia pracowni mechanicznych, informatycznych i ekonomicznych.

Z kolei Zespół Szkół nr 2 kupi wyposażenie pracowni zawodu i technik reklamy, a ZSRCKU w Trzciance – pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych. Efektem będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 7,3 mln złotych, a jego zakończenie projektu przewidziano na koniec sierpnia 2022 roku.

 

Podziel się: