Nowe „wieczorynki” w Wielkopolsce

Plewiska, ulica Grunwaldzka 508 i Swarzędz, Kórnicka 75. To dwie nowe placówki, które udzielają świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 stycznia.

Wraz z otwarciem tych dwóch placówek świadczeń przestają udzielać przychodnie w Dopiewie (NZOZ „Prima-Med” przy ul. Łąkowej 2) i Swarzędzu (Przychodnia Lekarska „Multi-Medic” przy ul. Cieszkowskiego 100/102), jak informuje Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy, że z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w czasie, kiedy zamknięte są poradnie lekarzy rodzinnych. „Wieczorynki” czynne są całodobowo w soboty, niedziele i święta, a w dni robocze w godzinach od 18 do 8. W miejscach tych dyżuruje lekarz i pielęgniarka udzielający podstawowych świadczeń medycznych. Przepisy nie wymagają zatrudniania w „wieczorynkach” lekarzy określonych specjalizacji.

Jeśli pacjent sam wybiera się do placówki udzielającej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej -nie obowiązuje go rejonizacja. Każdy może udać się do dowolnie wybranego miejsca w Polsce. Inaczej sytuacja wygląda, gdy pacjent chce skorzystać z wizyty domowej. Wtedy należy zadzwonić do przychodni, która swoim zasięgiem obejmuje miejsce zamieszkania pacjenta.

Wykaz placówek udzielających świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Wielkopolsce oraz spis rejonów wyjazdowych „wieczorynek” w Poznaniu można znaleźć na stronie internetowej.

NFZ, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: