Nowe mieszkania chronione w Wielkopolsce. Wojewoda podpisał umowy

dofinansowanie na mieszkania chronione fot. WUW

Wojewoda Michał Zieliński podpisał umowy z samorządami Swarzędza, Chodzieży, Obrzycka, Jaraczewa, Pniew i Piły na dofinansowanie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością. Mieszkania powstaną w ramach rządowego programu „Za życiem”.

Wojewoda przekazał samorządom 3 200 000 zł i dzięki nim powstanie 16 mieszkań dla 39 osób. Ich lokatorzy będą mieli także do dyspozycji pomoc specjalistów, którzy ułatwią im codzienne funkcjonowanie.
– Mieszkania chronione mają służyć temu, aby osoby niepełnosprawne mogły normalnie funkcjonować w swojej codzienności – wyjaśnia wojewoda.- To kolejne projekty z rządowym dofinansowaniem, które pokazują, jaką troską obejmujemy tych najsłabszych.

Mieszkanie chronione w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe – lub mieszkanie chronione wspierane. Na czym polega różnica? W mieszkaniu chronionym treningowym lokatorzy mają zapewnione usługi bytowe, naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, by docelowo mogli prowadzić samodzielne życie. W mieszkaniu chronionym wspieranym również jest zapewniona pomoc w codziennych czynnościach – jednak tu ma ona rozwijać samodzielność lokatorów na poziomie ich możliwości psychofizycznych.

Gmina Swarzędz dzięki dofinansowaniu w wysokości 280 tys. zł planuje w ramach programu utworzenie 1 mieszkania chronionego treningowego dla 3 osób. W Chodzieży dzięki 266 tys. zł powstaną 2 mieszkania wspierane dla 9 osób legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na ten cel przeznaczone zostały 2 lokale w budynku wielorodzinnym. W Obrzycku powstaną pierwsze 2 mieszkania chronione wspierane dla 4 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dzięki dofinansowaniu w kwocie 880 tys. zł.

Najwyższą dotację otrzymała gmina Jaraczewo. Ponad 1,3 mln zł gmina przeznaczy na utworzenie 6 mieszkań wspieranych dla 14 osób. Gmina Pniewy dzięki dofinansowaniu w wysokości 376 tys. zł planuje utworzenie 4 mieszkań w tym 1 treningowego i 3 wspieranych dla 7 osób. Również w Pile powstanie mieszkanie treningowe dla 2 osób, które zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 94 tys. zł.

Podziel się:

Ostatnio dodane: