NBP: Druga kadencja dla Glapińskiego? Andrzej Duda złożył wniosek

Prezydent Andrzej Duda w Poznaniu fot. Karolina Adamska

Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, prezydent Andrzej Duda złożył wniosek do marszałek Sejmu zgłaszając kandydaturę Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP.

Według Pawła Szrota o wystosowaniu wniosku zadecydowała pozytywna opinia, jaka ma prezydent na temat działań prezesa Glapińskiego ograniczających skutki gospodarcze pandemii.

Przypomnijmy, że kadencja prezesa NBP trwa sześć lat i jest on powoływany na stanowisko przez Sejm na wniosek prezydenta. Ta sama osoba może prezesem najwyżej dwie kolejne kadencje.

Adam Glapiński został powołany na stanowisko członka zarządu NBP przez prezydenta w lutym 2016 roku, a cztery miesiące później został jego prezesem na miejsce Marka Belki. Zapowiadał wówczas prowadzenie stabilnej i konserwatywnej polityki monetarnej.

Glapiński jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), rocznik 1972, jest też profesorem nauk ekonomicznych i kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej SGH. Był ministrem budownictwa w rządzie Jana K. Bieleckiego oraz ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego. W latach 1997-2001 był senatorem i pełnił wówczas funkcję członka Parlamentarnej Komisji Wspólnej Unii Europejskiej i Polski. Był także doradcą ekonomicznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego a w 2010 r. prezydent powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej, której członkiem był do 2016 roku.

Źródło: Onet

Podziel się: