Andrzej Duda fot. UMP

Nauczyciele dostaną podwyżki!

Nauczycielskie płace wzrosną o 9,6 proc. od września tego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela.

Jak podaje Radio Poznań, od września wynagrodzenie zasadnicze wyniesie dla nauczyciela stażysty – 2782 zł, nauczyciela kontraktowego – 2862 zł, nauczyciela mianowanego – 3250 zł, nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł. Wynagrodzenie średnie wyniesie dla nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł.

Wyższe będą także dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego: za wychowawstwo minimum wyniesie 300 zł, a jednorazowe świadczenie dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego – 1000 zł.

Nie będzie już obligatoryjnych terminów oceny pracy nauczycieli, nastąpi też rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego. Staż dla ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwał maksymalnie 9 miesięcy. A egzamin na stopień nauczyciela kontraktowego zostanie zastąpiony rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.

Znacznie trudniej będzie zawrzeć umowę na czas określony – łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi podmiotami nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. z wyjątkiem niektórych przepisów. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września.

Radio Poznań, el