fotowoltaika fot. mat. pras. artykuł sponsorowany

Mój Prąd: 5000 zł dotacji na fotowoltaikę

30 sierpnia 2019 roku to dzień w którym możliwe stało się składanie wniosków w I naborze dla programu “Mój Prąd”.

Ta nowa propozycja rządu ma na celu zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, które zdecydują się na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł. W puli znajduje się 1 mld złotych, co oznacza, że ze wsparcia skorzystać może nawet 200 tys. gospodarstw domowych. Kto może ubiegać się o zwrot części kosztów oraz jakie są zasady programu?

“Mój Prąd” – założenia

Ministerstwo Środowiska i Energii odpowiedzialne za wdrożenie programu zakłada, że efektem ich nowego programu będzie zwiększenie udziału instalacji fotowoltaicznych w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Według raportu Rynek Fotowoltaiki w Polsce‘2019 przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej końcem 2018 roku moc działających paneli słonecznych w naszym kraju wynosiła ok. 500 MW a w maju 2019 r. już 700 MW. Jak przewidują eksperci program “Mój Prąd” umożliwi zwiększenie mocy do nawet 1200 MW. Pozwoli to zmniejszyć obciążenie sieci elektrycznej, szczególnie w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest dużo większe. Zwiększy się także bezpieczeństwo energetyczne kraju. Natomiast większy udział odnawialnych źródeł energii oznacza czystsze środowisko. Z informacji  zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej programu wynika, że do tej pory zatwierdzono 1709 wniosków o wartości ponad 8 mln złotych. Instalacje, na które przyznano wsparcie generują moc 7670,70kW co oznacza mniejszą emisję CO2 o ponad 6 ton.

Program “Mój Prąd” – zasady przyznawania dofinansowania

Wypłata dofinansowań przewidziana jest na lata 2019-2024. Oznacza to, że przez następne 5 lat, każda osoba zainteresowana zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej będzie mogła skorzystać z rządowego wsparcia. Do programu kwalifikują się instalacje o mocy od 2 do 10 kW, a więc o takich parametrach jakie najczęściej stosowane są w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Co istotne z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby planujące rozbudowę lub modernizację już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. O wsparcie można ubiegać się dopiero po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej, licznika i otrzymaniu numeru Punktu Poboru Mocy. Wydatki na ten cel poniesione po 23 lipca 2019 roku kwalifikują się do programu. Wszystkie montowane urządzenia i elementy muszą być nowe tj. nie mogą być wyprodukowane więcej niż 24 miesiące przez montażem. Osoby decydujące się na skorzystanie z programu “Mój Prąd” muszą zgodzić się na jego warunki, w tym na możliwość kontroli instalacji do 3 lat po wypłacie wsparcia. Maksymalna kwota dofinansowania to 50%, jednak nie więcej niż 5000 zł.

Sposób składania wniosków do programu “Mój Prąd”

O wsparcie w ramach pierwszego naboru można ubiegać się od 30.08.2019 do 20.12.2019. Następna tura ma ruszyć na początku 2020 roku. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy go wydrukować i wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem. Opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy wniosek należy dostarczyć do siedziby NFOŚiGW w kopercie z adnotacją: Program priorytetowy “Mój Prąd”. Można to zrobić osobiście lub przesłać pocztą czy kurierem na adres ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa. Do wniosku dołączyć należy m.in. takie dokumentu jak: faktury na zakupione elementy, dowód wykonania zapłaty, zaświadczenie potwierdzające zamontowanie licznika i przyznanie numeru PPM. Szczegółowy wykaz załączników znajduje się na stronie https://www.nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/. Więcej informacji o zasadach działania programu “Mój Prąd” udzielą także doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

avatar