smog fot. UM Poznań

Mieszkasz w powiecie? Możesz dostać dofinansowanie do wymiany pieca!

Jeszcze do 28 lutego mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie do wymiany starego ogrzewania na proekologiczne. Na ten cel powiat poznański przeznaczył w tym roku 1,5 mln zł.”To ostatnia chwila!” – przypomina starosta Jan Grabkowski.

Mieszkańcy mogą składać wnioski o środki od 8 lutego na modernizację lub likwidację pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym. I warto się pospieszyć, bo czas goni, jak przypominają powiatowi urzędnicy.

Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Wielkopolskiego osoby posiadające stary piec centralnego ogrzewania muszą go wymienić do końca 2023 r., a posiadacze pieców kaflowych mają na to czas do końca 2025 r. Po tych terminach właścicielom „kopciuchów”, w razie kontroli systemu ogrzewania, może grozić kara nawet do 5 tys. złotych.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

– Główną przyczyną smogu w naszym kraju jest palenie gorszej jakości węglem i śmieciami – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Obecnie więc jednym z najważniejszych elementów walki o czyste powietrze jest wymiana tzw. „kopciuchów” na nowoczesne urządzenia grzewcze. Priorytetem jest poprawa jakości życia naszych mieszkańców, dlatego tym, którzy myślą proekologicznie, chcemy zrefundować wydatki, obniżając koszt tej inwestycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych można wystąpić o wsparcie ze strony powiatu w zakresie: podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym lub olejem opałowym, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła lub ogrzewania za pomocą nowoczesnego, zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 proc. zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych netto. Na jeden lokal przysługiwać będzie 7 tys. zł, natomiast wspólnota mieszkaniowa może liczyć na 14 tys. zł.

Kto może się starać o dofinansowanie?

O środki mogą wystąpić właściciele lub współwłaściciele lokali znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. Podania od osób prywatnych, podmiotów gospodarczych czy prowadzących działalność rolniczą oraz wspólnot mieszkaniowych przyjmuje kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, od 8 do 28 lutego br. Wnioski można składać osobiście lub korespondencyjnie.

Do tej pory, w ciągu czterech lat w powiecie poznańskim udzielono 604 dotacji na kwotę ponad 4 mln zł.
– Warto przypomnieć, że to ostatnia chwila, by wymienić stare, bezklasowe piece na bardziej przyjazne środowisku, aby w przyszłości w przypadku kontroli uniknąć ewentualnych kar – dodaje Jan Grabkowski.

Szczegółowe informacje, regulamin akcji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce „Środowisko”.

Źródło: Powiat Poznański