Międzychód: Umowa na dofinansowanie szpitala podpisana

szpital w Międzychodzie fot. SPZOZ Międzychód
Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś umowę przyznająca SP ZOZ w Międzychodzie środki na adaptację pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii międzychodzkiego szpitala.

Przypomnijmy, że – jak informowaliśmy na początku lipca – premier Mateusz Morawiecki przyznał powiatowi międzychodzkiemu 1 200 000 na dostosowanie szpitalnego oddziału do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Wartość inwestycji wynosi 1 500 000 zł. Pozostała część w wysokości 300 000 zł stanowi udział powiatu międzychodzkiego. W ramach prac zostaną wykonane roboty budowlano-instalacyjne w celu zmiany sposobu użytkowania części kondygnacji Segmentu D” w SP ZOZ w Międzychodzie na potrzeby umiejscowienia tam działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zostanie też zakupiona aparatura i sprzęt medyczny.

Warto dodać, że w roku 2020 powiat międzychodzki uzyskał też dofinansowanie na doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup cyfrowego aparatu RTG.

WUW