Marek Woźniak zapalił znicz na grobach powstańców styczniowych

Brdów , 150. rocznica Powstania Styczniowego fot. UMWW

Marszałek Marek Woźniak uczcił 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, składając wiązankę kwiatów i zapalając znicz na grobie powstańców styczniowych na cmentarzu w Brdowie.

W miejscowości Brdów w powiecie kolskim znajduje się mogiła zbiorowa bohaterów Powstania Styczniowego z 1863 roku. Marszałek nie raz już oddawał hołd powstańcom właśnie w tym miejscu. Tym razem towarzyszył mu Wojciech Chojnowski, wójt gminy Babiak.

– To powstanie było niezwykle istotne dla tożsamości narodowej Polaków – powiedział marszałek. – Pomimo przeważających sił rosyjskich, powstańcy nieugięcie byli gotowi oddać życie za wolność ojczyzny.

Według Instytutu Pamięci Narodowej, Powstanie Styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku. Wybuchło 22 stycznia 1863 r. – tego dnia w Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy i to on wezwał „naród Polski, Litwy i Rusi” do walki przeciw carskiemu zaborcy. Walki trwały do jesieni 1864 r., a na Podlasiu, gdzie walczył powstańczy oddział ks. Stanisława Brzóski, aż do wiosny 1865 r.

Powstanie nie objęło Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale oddziały powstańcze walczyły na pobliskich Kujawach, ochotnicy z Wielkopolski zaciągali się do oddziałów w zaborze rosyjskim, a sam Poznań był ważnym punktem przerzutu broni i zaopatrzenia dla walczących oddziałów powstańczych. Powstańców wspierano także dostawami z całego regionu.

Podziel się:

Ostatnio dodane: