Mamy listopad. Kiedy skończą się remonty w centrum Poznania?

remonty w centrum, 3 maja fot. K. Adamska

Większość remontów w centrum Poznania miała się zakończyć w listopadzie – co prawda pod koniec tego miesiąca. Mamy już listopad i niestety, nic nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście remonty zakończyły się w tym roku.

Już w lipcu informowaliśmy, że z zakończeniem remontów w listopadzie, jak informowały władze miasta, może być problem – Stowarzyszenie Plac Wolności w trybie dostępu do informacji publicznej otrzymało potwierdzenie, iż remonty prowadzone w ramach “Programu Centrum” w śródmieściu – nie zakończą się w 2023 r.

“Konieczne zmiany na tej ulicy dotyczą między innymi piwnic Okrąglaka” – wyjaśniało stowarzyszenie w lipcu tego roku. – “Inwestor przystępując do inwestycji, znał sytuację związaną z tą nieruchomością i występowaniem piwnic w tym rejonie, ale nie doprowadził zawczasu do rozwiązania problemu, mimo, że miał na to dużo czasu (całe lata, od powstania koncepcji – 8 lat). PIM wskazuje nadal, iż “trwają rozmowy pomiędzy przedstawicielami Miasta a przedstawicielami Okrąglaka w sprawie piwnic budynku”. Miejski Konserwator Zabytków potwierdził, że budynek Okrąglaka jest wpisany do rejestru zabytków, z włączeniem spornych piwnic. Nasze źródła podają, iż piwnice mają zostać zasypane, co w naszej ocenie nie powinno mieć miejsca, należy bowiem zadbać o cały zabytek, a nie jedynie o jego nadziemną część”.

W sierpniu padł pierwszy konkretny termin zakończenia prac – ale tylko na Starym Rynku. Tu remont ma się zakończyć do 21 listopada, a do Bożego Narodzenia ma stamtąd zniknąć cały ciężki sprzęt, jak informował Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta.

A co z ulicą 27 Grudnia? Jak informuje Radio Poznań, władzom miasta nadal nie udało się porozumieć z właścicielem Okrąglaka w sprawie piwnic, więc nadal budowa łuku z tej ulicy w kierunku ulicy Mielżyńskiego nie jest możliwa. Jak powiedział rozgłośni Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, gdy rozpoczynało się projektowanie, biuro nie miało wiedzy o tych piwnicach, ale zapewnił też, że rozmowy z właścicielem się toczą i nie ma żadnego sporu – choć nie podał szczegółów.

Na razie więc odcinek przy Okrąglaku jest wyłączony z całego Programu Centrum i ma powstać w 2024 roku. Kiedy dokładnie? Jeszcze nie wiadomo. Także w przyszłym roku zakończy się remont odcinka ulicy przy leszczynach tureckich, gdzie trzeba było – po protestach mieszkańców – zmienić projekt. Jednak dzięki wyłączeniu tego odcinka z całości remontów uda się uniknąć kłopotów z unijna dotacją, bo zgodnie z nią wszystkie remonty muszą się zakończyć do 2023 roku.

Źródło: Radio Poznań

Podziel się: