Remonty w centrum Poznania nie zakończą się w tym roku?

remonty w centrum fot. K. Adamska

Stowarzyszenie Plac Wolności w trybie dostępu do informacji publicznej otrzymało potwierdzenie, iż remonty prowadzone w ramach “Programu Centrum” w śródmieściu – nie zakończą się w 2023 r., mimo że takie były deklaracje władz miasta.

“Magistrat nie zdoła dotrzymać obietnic”

– Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie za pośrednictwem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji przekazała naszemu stowarzyszeniu informację, którą wcześniej zapowiadano na spotkaniach: remont w centrum nie zakończy się do końca bieżącego roku, pomimo wielu deklaracji Prezydenta Jaśkowiaka – mówi Maria Sokolnicka-Guzek ze Stowarzyszenia Plac Wolności. – Jest to dowód na to, że magistrat wraz z inwestorem zastępczym, czyli spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie, nie zdoła dotrzymać obietnic, w których określał graniczny termin zakończenia wszystkich prac budowlanych w centrum.

Jak informuje stowarzyszenie, Poznańskie Inwestycje Miejskie napisały wprost: “Remont w ramach całego Programu Centrum nie zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Wobec koniecznych zmian na ul. 27 Grudnia dąży się do tego, aby w pierwszej kolejności zrealizować infrastrukturę tramwajową”.

Tymczasem trasa tramwajowa, zdaniem członków stowarzyszenia, to za mało.
“Konieczne zmiany na tej ulicy dotyczą między innymi piwnic Okrąglaka” – wyjaśnia stowarzyszenie. – “Inwestor przystępując do inwestycji, znał sytuację związaną z tą nieruchomością i występowaniem piwnic w tym rejonie, ale nie doprowadził zawczasu do rozwiązania problemu, mimo, że miał na to dużo czasu (całe lata, od powstania koncepcji – 8 lat). PIM wskazuje nadal, iż “trwają rozmowy pomiędzy przedstawicielami Miasta a przedstawicielami Okrąglaka w sprawie piwnic budynku”. Miejski Konserwator Zabytków potwierdził, że budynek Okrąglaka jest wpisany do rejestru zabytków, z włączeniem spornych piwnic. Nasze źródła podają, iż piwnice mają zostać zasypane, co w naszej ocenie nie powinno mieć miejsca, należy bowiem zadbać o cały zabytek, a nie jedynie o jego nadziemną część”.

Co będzie z leszczynami na ul. 27 Grudnia?

Stowarzyszenie Plac Wolności odniosło się także do kwestii tureckich leszczyn.

“Po decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w grudniu 2022 roku, która nie zezwala na usunięcie leszczyn tureckich rosnących przy ul. 27 Grudnia niezwłocznie wystąpiliśmy do Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz PIM o to, by stworzono alternatywny projekt tej ulicy, z zachowaniem istniejącej zieleni” – czytamy w stanowisku stowarzyszenia. – “Pomimo naszych wielokrotnych zapytań, do dnia dzisiejszego Miasto nie ma nadal przygotowanego finalnego projektu. Remont trwa, nie wiadomo kiedy się zakończy i mieszkańcy nie wiedzą jak będzie wyglądała ta ulica po jego zakończeniu.

Urząd podał informację, iż “z uwagi na konieczność pozostawienia szpaleru leszczyn tureckich konieczne było zawężenie obszaru objętego przebudową w ramach decyzji ZRID. Powyższe nastąpiło z przyczyn formalnych. Pozostały fragment inwestycji, po uzyskaniu uzgodnień z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Dróg Miejskich i Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków realizowany będzie w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych”. Wynika z tego, że Urząd zamierza wyłączyć część zaprojektowanej i zatwierdzonej przestrzeni z planu remontowego “Program Centrum” – dotyczącego najprawdopodobniej ul. 27 Grudnia (zmiana w Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej) i zamierza w innym trybie uzyskać wymagane zgody na prowadzenie prac budowlanych w tamtym rejonie, a tymczasem, rok temu, informowano opinię publiczną, że nie ma już żadnej możliwości wprowadzania istotnych zmian projektowych dot. ZRID, ponieważ może to doprowadzić do utraty dotacji unijnej – wielokrotnie przekazywano nam taką właśnie informację, gdy apelowaliśmy o podjęcie transparentnych działań i stworzenie dostosowanego do oczekiwań społecznych i przepisów prawa projektu wykonawczego.

Stowarzyszenie jest oburzone takim sposobem działania i komunikacji prowadzonej przez UM i PIM. Działania Magistratu są nietransparentne, mało w nich rzetelnych informacji, które można by w prosty sposób znaleźć, pomimo, iż podatnicy opłacają specjalną stronę internetową, której zadaniem jest informowanie o trwających remontach w ramach Programu Centrum nikt nie odnajdzie tam tej istotnej dla funkcjonowania poznaniaków w centrum informacji, że remonty się przedłużą ani wzmianki o tym kiedy się zakończą (poza nieaktualna informacją, iż np. zakres II będzie realizowany w terminie 2020-2022)”.

Mieszkańcy muszą liczyć się z tym, iż po raz kolejny Miasto wydłuży okres utrudnień

Stowarzyszenie przypomniało też, że remont prowadzony w ramach “Programu Centrum” rozpoczęto w 2017 r., a termin zakończenia był planowany na rok 2020.
“W międzyczasie Miasto Poznań wielokrotnie zmieniało harmonogramy prac i nie dotrzymało żadnego z deklarowanych terminów” – czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia. – “Ulice: Kantaka, Gwarna, 27 Grudnia, pl. Wolności, Ratajczaka są objęte pracami budowlanymi i wyłączone z normalnego użytkowania, a prace miały być zakończone do końca bieżącego roku. W przypadku ul. Ratajczaka i ul. Gwarnej nie ma możliwości przejazdu ulicą, pomimo pierwotnych gwarancji Urzędu Miasta o stałym dostępie do nieruchomości dla mieszkańców i dostaw.

Przedłużające się remonty, źle skoordynowane prace, olbrzymi wzrost kosztów prowadzenia inwestycji drogowych świadczy w ocenie Stowarzyszenia Plac Wolności o nieudolnym gospodarowaniu publicznymi środkami. Fatalnie zorganizowane place budów stale zagrażają bezpieczeństwu ludzi, o czym świadczą liczne wypadki. Miejska przestrzeń pod nadzorem PIM i wykonawców jest niszczona: tonie w odpadach pobudowlanych, dewastowana jest zastana mała architektura (ławki, stojaki rowerowe, śmietniki) i zień, nie ma bezpiecznych ciągów dla pieszych itd. Wydłużenie terminu zakończenia doprowadza do dalszej degradacji centrum. Przedłużenie prac to przedłużenie uciążliwości dla wszystkich mieszkańców i osób korzystających z centrum.

Priorytetem dla Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji jest uruchomienie linii tramwajowych, a powinno być zakończenie w zakładanym terminie inwestycji, jako całości. Bez bezpiecznej przestrzeni, potwierdzonej przez odbiory techniczne, bez ułożonych chodników, wprowadzenia docelowej organizacji ruchu nie możemy mówić o jakimkolwiek ukończeniu remontów, których celem jest rewitalizacja przestrzeni centrum Poznania. Mieszkańcy muszą liczyć się z tym, iż po raz kolejny Miasto wydłuży okres utrudnień i degradacji centrum. Pozostaje ustalenie odpowiedzi na pytania – o ile wydłuży się ten okres i ile to będzie kosztowało?”.

Podziel się: