Kwalifikacja wojskowa 2023. Kto dostanie wezwanie na komisję lekarską?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Mężczyźni w wieku 19 lat i ci w wieku od 20 do 24, którzy nie mają przyznanej kategorii. Kwalifikacja wojskowa obejmie też kobiety z kwalifikacjami przydatnymi w armii. Tak przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

Projekt został już opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacyjne 19 grudnia. Zgodnie z nim kwalifikacja wojskowa miałaby zostać ogłoszona 16 marca i odbywać się od 3 kwietnia do 30 czerwca. Do stawienia się będą wezwani mężczyźni urodzeni w 2004 r. oraz ci urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie mają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej lub zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, a czas tej niezdolności właśnie się kończy.

Zgodnie z projektem do kwalifikacji będą musiały się stawić także kobiety: te urodzone w latach 1999-2004, kończące w roku szkolnym lub akademickim 2022/23 studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych i których kwalifikacje mogą być przydatne w armii. Dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne, weterynaryjne, pracujące na morzu lub w lotnictwie, będących psychologami, rehabilitantami, radiologami, laborantami, informatykami, teleinformatykami lub tłumaczami. Stawienie się na kwalifikację obowiązuje też osoby, które w przyszłym roku kończą 60 lat – jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Przypomnijmy, że od 2009 roku zamiast poboru obowiązuje właśnie kwalifikacja wojskowa, ze względu na to, że obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona, bo Wojsko Polskie stało się armią zawodową. Kwalifikacja ma zebrać informacje o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi z określonych grup wiekowych pod kątem ich służby w wojsku – bo choć służba zasadnicza została zawieszona, to nadal obowiązuje nakaz stawiennictwa przed komisją lekarską.

Podziel się:

Ostatnio dodane: