Krotoszyn: Będzie droga pieszo-rowerowa z Nowego Folwarku do Brzozy

Wicestarosta Paweł Radojewski, burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, starosta Stanisław Szczotka, wójt Rozdrażewa Mariusz Dymarski fot. SPK
Marszałek Marek Woźniak i Stanisław Szczotka, starosta krotoszyński, podpisali dziś umowy na dofinansowanie budowy nowej drogi i dofinansowanie pracowni szkół zawodowych.

Pieniądze na realizację obu projektów pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Oba są niezwykle ważne dla lokalnych społeczności, jak zauważył marszałek.

– Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej, która prowadzi z Nowego Folwarku do Brzozy przy drodze powiatowej nr 4331, wiąże się z kwestią niskoemisyjnego transportu publicznego – wyjaśniał Marek Woźniak. – Z kolei drugi projekt dotyczy czegoś, co jest dla nas szczególnie ważne i co staramy się objąć szczególną opieką i troską, mianowicie szkolnictwa zawodowego i podwyższania kwalifikacji pod kątem potrzeb rynku pracy. Tego rodzaju projekty mają zdecydowany priorytet. Od razu chcę podkreślić jeden niezwykle ważny wymiar dotyczący tego rodzaju zero emisyjnego transportu – chodzi o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Dziś poruszanie się rowerzystów po szybkich drogach wojewódzkich czy powiatowych nie jest bezpieczne. Odseparowanie w krotoszyńskim projekcie korytarza rowerowego od ruchu samochodowego jest elementem zwiększającym to bezpieczeństwo.

Realizacja projektu transportowego (wartego prawie 4,1 mln złotych) – z kwotą dofinansowania blisko 3,2 mln złotych – pozwoli mieszkańcom kilku miejscowości z gmin Krotoszyn i Rozdrażew bezpiecznie przemieszczać się pieszo lub na rowerach, ale także ułatwi dostęp do korzystania z transportu publicznego. Nowym szlakiem rowerowym będzie można bezpiecznie dojechać np. z Rozdrażewa na dworce (kolejowy i autobusowy) w Krotoszynie, a w czterech punktach trasy staną wiaty rowerowe, w których można będzie zostawić rower i np. przesiąść się na autobus.

W ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4331 na odcinku Krotoszyn-Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza-Henryków powstaną także m.in. wjazdy i wyjazdy z posesji czy miejsca postojowe dla samochodów, zjazdy na drogi boczne, wykonane będą zatoki autobusowe. Atrakcją drogi rowerowej będzie szlak „Śladami Bany”, przypominający przebieg i dzieje dawnej kolejki wąskotorowej.

Starosta Stanisław Szczotka przypomniał, że obecny projekt transportowy dotyczy odcinka, realizowanego w partnerstwie z miastem i gminą Krotoszyn oraz gminą Rozdrażew.
– Jego istotą jest rowerowe połączenie obu gmin – powiedział. – W latach poprzednich wybudowano już pierwsze odcinki tej trasy, a obecny, liczący 3127 metrów, jest realizacją ostatniego etapu. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy wielu miejscowości mogą bezpiecznie i zdrowo dotrzeć do pracy, szkół czy lekarza. Liczymy, że uda się nam zmniejszyć ruch samochodowy i ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Planujemy, że jesienią tego roku pierwsi rowerzyści pojawią się na ścieżce.

Z kolei realizacja drugiego, oszacowanego na blisko 2 mln złotych (dofinansowanego z WRPO 2014+ ponad 1,3 mln złotych), przyczyni się do poprawy warunków kształcenia zawodowego w sześciu szkołach powiatu krotoszyńskiego, a tym samym – podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów tych szkół.

W ramach projektu w szkołach powstanie 6 pracowni: analityczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, trzy gastronomiczne także w Krotoszynie (w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 (gastronomiczno-kelnerska) oraz w Zespole Szkół Specjalnych (gastronomiczno-cukiernicza), a także dwie w Koźminie Wlkp.: produkcji rolniczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz stolarsko-meblarska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

– Pracownie te zostaną wyposażone w sprzęt i urządzenia, które pomogą uczniom zdobywać niezbędne umiejętności, które pomogą im funkcjonować na rynku pracy – podkreślił Marek Woźniak. – Wyposażenie zdecydowanie poprawia jakość edukacji i przygotowanie do zawodu. Krotoszyński projekt to modelowy przykład pokazujący, jak wzbogacić istniejące obiekty szkolne i podnosić standardy edukacji.

– Mamy nadzieję, że dzięki tym pracowniom nasze szkoły zawodowe wykształcą kompetentnych fachowców dla regionalnego rynku pracy – dodał starosta powiatu krotoszyńskiego.

Podziel się:

Ostatnio dodane: