Konin: Wszyscy chcą miasta bez plastiku

Komitet społeczny wycofał projekt uchwały „Miasta bez plastiku”. Bo okazało się, że prezydent Piotr Korytkowski wydał już zarządzenie, by ograniczyć zużycie plastiku w Koninie.

W projekcie uchwały „Miasto bez plastiku” chodziło o wprowadzenie programu, dzięki któremu do 2022 roku w mieście pojemniki z tworzywa sztucznego zostałyby zastąpione zamiennikami wielokrotnego użytku, przyjaźniejszymi dla środowiska.

Jednak gdy okazało się, że prezydent wydał stosowne zarządzenie, społecznicy odstąpili od przedstawienia swojego projektu radzie miasta – zwłaszcza że byłby on niezgodny z prawem. Projekt wchodził w kompetencje prezydenta, zakładał przy tym takie rozwiązania dla Konina, których samorząd nie ma prawda wprowadzić, bo leży to poza jego kompetencjami. A bez tych rozwiązań realizacja „Miasta bez plastiku” nie byłaby efektywna.

Na szczęście prezydent Korytkowski też dostrzegł problem i zaradził mu – w ramach swoich kompetencji.

 

LM.pl, el