Kolejna wielkopolska miejscowość będzie miała obwodnicę. Wojewoda podpisał zgodę

podpisanie zgody na budowę obwodnicy Żodynia fot. WUW

Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, 20 marca podpisał w Siedlcu decyzję o zezwoleniu na realizację budowy obwodnicy miejscowości Żodyń w powiecie wolsztyńskim w ciągu drogi krajowej nr 32.

– To obwodnica bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, bo przede wszystkim wyprowadza ruch tranzytowy z Żodynia – podkreślił wojewoda. – Pozwoli to na mniejsze obciążenie dla mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o hałas spowodowany przez ten rodzaj transportu. Dzięki obwodnicy zwiększy się także bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i samych mieszkańców Żodynia.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości – projekt obejmuje wykonanie ok. 3,3 km nowego odcinka drogi krajowej nr 32, dwóch skrzyżowań skanalizowanych typu rondo, dodatkowych jezdni oraz dróg gminnych obsługujących tereny przyległe, zjazdów oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a także przebudowie kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej, wycince drzew i krzewów oraz nasadzeń drzew. W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, inwestor, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, może zaczynać prace budowlane.

Inwestycja jest jedną z ośmiu obwodnic w Wielkopolsce zrealizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Podziel się:

Ostatnio dodane: