Jeziora Wielkie: Nielegalne składowisko osadów z warszawskiej Czajki

Odpady z oczyszczalni ścieków, resztki zwierząt, a ostatnio – także osady z warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Wszystko to jest składowane 20 km od Gniezna, w Jeziorach Wielkich w województwie kujawsko-pomorskim.

Mieszkańcy Jezior Wielkich już półtora roku temu skarżyli się, że do ich gminy trafiają ogromne ilości odpadów z oczyszczalni ścieków i pozwierzęcych. Dariusz Ciesielczyk, wójt gminy ustalił, że odpady są wyrzucane do dołów na gruntach należących do Skarbu Państwa, ale dzierżawionych przez prywatną osobę. To syn dzierżawcy miał wywozić na pola odpady, w dodatku takie, których nie wolno składować bez zezwolenia i bez spełnienia specjalnych warunków, czyli resztki pozwierzęce i szlam z oczyszczalni ścieków.

Wójt zgłaszał sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, złożył zawiadomienie do prokuratury, na policję oraz do Powiatowego lekarza Weterynarii. Bez skutku. Co prawda wszczęto śledztwo, ale zostało ono umorzone.

Sprawą odpadów w gminie Jeziora Wielkie zainteresowano się ponownie, gdy Ireneusz Stachowiak, lider Solidarnej Polski w regionie i jednocześnie szef WFOŚ w Toruniu, ogłosił, że do Jezior Wielkich trafiają odpady z warszawskiej Czajki i że złoży w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Zamierza oskarżyć warszawski samorząd o popełnienie przestępstwa.

Dzięki doniesieniu Ireneusza Stachowiaka sprawą ponownie zainteresowała się prokuratura i tym razem wszystko wskazuje na to, że sprawa będzie zbadana, a winnym zostaną postawione zarzuty zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców z powodu nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów.

Radio Poznań, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: