Jak zmieni się Poznań? Plany na najbliższe lata

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zaprezentowała nowe studium zagospodarowania przestrzennego. Plany są ambitne i skonsultowane z mieszkańcami miasta. Jak zmieni się Poznań w przeciągu najbliższych lat?

Poznań przyszłości – ekologiczne i zielone miasto

Jednym z największych wyzwań, jakie stoją dziś przed władzami dużych miast jest ich przystosowanie do zmieniającego się klimatu. Coraz bardziej upalne lata, ulewne deszcze oraz susze wymagają podjęcia odpowiednich kroków. Właśnie w tym kierunku ma zmienić się Poznań.

W nowym studium zagospodarowania przestrzennego poświęcono zieleni bardzo wiele miejsca – jej obszary będą nie tylko powiększane, ale też wzbogacane o nową roślinność i trasy rowerowe i spacerowe.

Miasto wielofunkcyjne

Kolejną ważną kwestią, która ma zmienić się w Poznaniu, jest uczynienie jego przestrzeni bardziej funkcjonalną i to w obrębie poszczególnych dzielnic. Mieszkańcy mają zyskać łatwy dostęp do wszelkich potrzebnych usług w bliższym sąsiedztwie, dzięki czemu ich potrzeby transportowe najprawdopodobniej zmaleją.

Mocny nacisk na lepszy transport

W Poznaniu zaplanowano wzmocnienie transportu zbiorowego poprzez rozbudowę istniejących sieci połączeń tramwajowych i autobusowych. Jednocześnie rozwijana będzie infrastruktura rowerowa. Ważną zmianą będzie również ograniczenie ruchu samochodowego w śródmieściu. Powstaną parkingi Park&Ride, nowe dworce kolejowe i przystanki komunikacji miejskiej – prace te będą oczywiście realizowane stopniowo, ale już teraz można wnioskować, że tak wzmocniony transport publiczny będzie łatwiej dostępny i wygodny. Dzięki temu z dowolnie położonego mieszkania w Poznaniu będzie można dotrzeć bez problemu do pracy, szkoły lub sklepu – w krótkim czasie, ekologicznie i wygodnie.

Rozwój nowych osiedli i wzmacnianie istniejących

W nowym studium zarysowano również plany na lokalizację ewentualnych nowych osiedli mieszkaniowych w Poznaniu – mają one powstawać przede wszystkim w pobliżu istniejącej infrastruktury miejskiej i w pobliżu terenów zielonych, by ich mieszkańcy od razu mogli korzystać z miejskich udogodnień, jak choćby z komunikacji miejskiej i dostępu do szerokiej palety usług.

Bardzo ważnym założeniem jest również chęć uczynienia poszczególnych osiedli niemal samowystarczalnymi – idea jest taka, by mieszkańcy mogli zaspokoić większość swoich codziennych potrzeb życiowych w najbliższej okolicy. Kluczową kwestią jest więc dostępność punktów handlowych i usługowych, ale też terenów zielonych (choćby w rozmiarze parków kieszonkowych).

Zaproponowane zmiany mają szansę zrewolucjonizować Poznań i uczynić to miasto gotowym na potrzeby mieszkańców, ale też na przemiany klimatyczne. W zielonym otoczeniu, w dobrze zagospodarowanej przestrzeni miejskiej nie zabraknie ani cienia w upalne dni, ani powierzchni biologicznie czynnych, które wchłoną nadmiar wody podczas burzy. Rozwinięty transport publiczny i rowerowy to szansa dla lepszej jakości powietrza – im sprawniej będzie funkcjonować komunikacja miejska, tym więcej osób faktycznie może się do niej przekonać. Pozostaje więc trzymać kciuki za realizację założeń studium.

Artykuł sponsorowany