Jacek Jaśkowiak: „Część galerii handlowych ustąpi miejsca osiedlom i biurom”

Taką opinię co do przyszłości rozwoju przestrzennego Poznania wyraził prezydent Jacek Jaśkowiak w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Jego zdaniem z Poznania może zniknąć nawet jedna trzecia galerii handlowych.

Na pierwszy ogień pójdzie galeria Malta, której właściciel już rozpoczął rozmowy z miastem na temat przyszłości galerii i terenu, który zajmuje. Docelowo na tym miejscu prezydent Poznania widziałby zabudowę mieszkaniową, jednak zanim ona powstanie – upłynie trochę czasu. Na razie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przewidują dla tego terenu funkcję handlową. Trzeba więc zmienić plan i studium, a to procedura, która potrwa około 5 lat.

Prezydent Jaśkowiak podkreślił, że rynek się zmienia, a obiekty handlowe są coraz bardziej nowoczesne, więc konkurencja na rynku jest bardzo duża i upadek części centrów handlowych jest zjawiskiem nieuniknionym. I w takiej sytuacji wygrają ci, którzy nie będą czekali na upadłość, tylko zawczasu szukali rozwiązań i wprowadzali je w życie.

Zdaniem prezydenta ten proces rozpocznie się w Poznaniu, bo tu jest najwięcej centrów handlowych. Część galerii zostanie więc albo przebudowana, albo wyburzona, a teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub biurową. Rola miasta powinna polegać w takich przypadkach na pomocy inwestorom, którzy chcą zmienić przeznaczenie obiektu lub wyburzyć go i zbudować coś nowego. Jest to też szansa narzucenia pewnych standardów, jeśli chodzi o jakość architektury nowych obiektów.

Galeria Malta, która zajmuje 7 ha, idzie na pierwszy ogień. Prezydent widziałby tu zabudowę mieszkaniową, zwłaszcza że znajdujący się obok diler samochodowy jest zdania, że mógłby się przenieść, a więc teren pod inwestycje mieszkaniową byłby jeszcze większy, i to w atrakcyjnej okolicy: blisko Malty, blisko centrum i z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi.

Prezydent wspomniał też o 12 ha terenów nadmaltańskich, które są własnością Kościoła katolickiego. Chodzi głównie o ogródki działkowe, które w zasadzie są nieformalnym, zamieszkałym cały rok, osiedlem domków z wciąż nieuregulowanym statusem prawnym. Prezydent powiedział, że w tym przypadku miasto szuka rozwiązania problemu współpracując z Kościołem. Warto jednak dodać, że problem istnieje od przynajmniej końca lat 80. i nikomu jeszcze nie udało się go rozwiązać.

Zdaniem Jacka Jaśkowiaka do końca 2030 roku w Poznaniu zniknie około jedna trzecia galerii handlowych. Nie chciał wskazać, które jego zdaniem padną, ale jego zdaniem każdy może to stwierdzić sam. Wystarczy zwrócić uwagę, w których galeriach nie ma klientów i najemców na lokale. Zresztą tendencja do zamiany galerii handlowych na biurowce czy budynki mieszkaniowe jest już obecna w całej Europie – jak podkreślił prezydent – przestawiają się także wielcy międzynarodowi gracze notowani na giełdzie we Frankfurcie.

Jacek Jaśkowiak przypomniał zresztą, że ostrzegał przed tym zjawiskiem jeszcze przed swoją pierwszą kadencją na stanowisku prezydenta Poznania. Jego zdaniem zmieniają się oczekiwania mieszkańców miast – chcą nie tylko mieć większe i wygodniejsze mieszkania, ale też więcej zieleni, lepsze powietrze i możliwości szybkiego przemieszczania się publicznym transportem. A przecież to ludzie w mieście są najważniejsi.

Widzą to także właściciele centrów handlowych, którzy już nie oferują wyłącznie sklepów, ale też restauracje, centra fitness, włączają się też w życie okolicznych społeczności na przykład przy okazji akcji charytatywnych. Dzięki temu mają szansę przetrwać w zmienionym układzie społecznym, zdaniem prezydenta Poznania. Muszą też brać pod uwagę tendencję powrotu sklepów i lokali na ulice miast, co tworzy im konkurencję.

Dlatego, jak uważa Jacek Jaśkowiak, największym wyzwaniem obecnie jest nie uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego – mniej więcej połowa miasta już je posiada – ale korygowanie istniejących tak, by odpowiadały obecnym potrzebom mieszkańców. Przykład galerii Malta jest tego dowodem.