Dodatkowe pieniądze za podwyżki i inflację. Sejm przyjął ustawę

Sejm RP, sala plenarna fot. Piotr VaGla Waglowski

9 grudnia posłowie uchwalili ustawę o dodatku osłonowym, który ma zrekompensować Polakom rosnące ceny energii, gazu i żywności. Koszt dodatku wyniesie około 4 700 000 000 zł. Rząd szacował, że będzie to o nieco ponad 500 000 000 zł mniej.

Dodatek osłonowy to jeden z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej, który ma sprawić, że wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych nie będzie tak dotkliwy dla mniej zamożnych rodzin. Według szacunków rządowych kryteria wsparcia spełnia około 6,8 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Dodatek osłonowy wyniesie 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, które do ogrzewania wykorzystuje węgiel. Gospodarstwo składające się 2-3 osób otrzyma 750 zł dodatku, gospodarstwo z 4-5 osób – 1062,50 zł, a 1437,50 zł otrzymają te gospodarstwa, które składają się co najmniej z sześciu osób.

Jeśli gospodarstwa nie są ogrzewane węglem, to wówczas dodatki będą niższe: dla gospodarstwa domowego jednoosobowego wyniesie 400 zł, dla gospodarstwa liczącego 2-3 osoby – 600 zł, 4-5 osób – 850 zł, a 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej sześć osób.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa) oraz 1,5 tys. zł (w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób).

Źródło: bankier.pl