Dni Różnorodności w Urzędzie Marszałkowskim. Co się będzie działo?

urząd marszałkowski fot. L. Łada

Konferencja i warsztaty poświęcone doświadczeniu migracji – tak będą wyglądały obchody Dni Różnorodności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wydarzenie odbędzie się 31 maja i jest częścią obchodów Europejskiego Miesiąca Różnorodności.

Doświadczenie migracji jako temat przewodnim konferencji jest efektem przybycia uchodźców z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku, co spowodowało ogromne zmiany w strukturze społeczeństwa – staliśmy się państwem wielokulturowym, co oczywiście niesie ze sobą określone konsekwencje. Konferencja i towarzyszące jej warsztaty to możliwość wielostronnego omówienia tak samej migracji, jak i jej skutków.

– Cieszymy się, że zaproponowany program obchodów Dni Różnorodności spotkał się z zainteresowaniem tak wielu osób z różnych instytucji w Poznaniu i Wielkopolsce – mówi Marta Mazurek, poznańska radna i pełnomocniczka marszałka Wielkopolski do spraw równego traktowania, która koordynuje konferencję. – To świetna okazja do nawiązywania współpracy na rzecz osób z doświadczeniem migracji. Podczas konferencji poruszone będą m.in. kwestie wsparcia psychologicznego osób uchodźczych, potrzeb kulturalnych migrantów a uchodźców, handlu ludźmi w kontekście migracji i uchodźstwa, czy też zmian społecznych w instytucjach kultury związanych z zaspokajaniem potrzeb nowych grup. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się także z zagadnieniem integracji z punktu widzenia osób różnorodnych kulturowo. Konferencję uświetni swoim występem współpracująca z Fundacją Barak Kultury ukraińska artystka Yuliia Vyzha.

Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa, która także bierze udział w konferencji, zwraca uwagę na to, jak cenną wartością kulturową i gospodarczą jest różnorodność.

– Wspieramy migrantów w Wielkopolsce w taki sposób, by mogli czynnie uczestniczyć w naszym życiu – wyjaśnia. – Aktywizacja zawodowa, sprawy administracyjne związane z pobytem, dostęp do edukacji, pomoc językowa, wymiana kontaktów – to m.in. te obszary, które obejmuje w swojej działalności pięć regionalnych Centrów Integracji Cudzoziemców, koordynowanych przez samorząd województwa. Jesteśmy dumni z tego projektu, bo stanowi on dopełnienie systemowe dla wszystkich cudzoziemców, niezależnie od pomocy udzielanej dla osób przybyłych z rejonu wojny w Ukrainie.

Konferencji towarzyszy wydarzenie “Młodzież w różnorodności. Lokalnie i międzynarodowo” – warsztaty z młodymi osobami z różnych krajów, które pracują jako wolontariusze w czterech organizacjach w Poznaniu: Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty, Logos, Stowarzyszenie Jeden Świat oraz w Centrum Integracji Cudzoziemców/ROPS w Poznaniu. Jest ono okazją do potrenowania języka angielskiego oraz doświadczenia międzykulturowego spotkania.

Powodem organizacji Europejskiego Miesiąca Różnorodności, wspieranego przez Komisję Europejską i Radę Europy, jest potrzeba zwiększenia świadomości na temat znaczenia różnorodności i równości we współczesnym społeczeństwie. Miesiąc Różnorodności stanowi platformę dla organizacji, instytucji, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych do podejmowania działań promujących równość oraz szanowanie różnic.

Podziel się: