Deklaracja śmieciowa i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Poznaniu – jak poprawnie się rozliczyć?

Jesteś właścicielem nieruchomości, na której terenie powstają odpady komunalne? Poznań i Związek Międzygminny GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ kierują się konkretnymi zasadami składania deklaracji śmieciowej. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, aby prawidłowo rozliczyć się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej.

Odpady komunalne – podstawowe informacje

Odpady komunalne określane bywają odpadami bytowymi lub po prostu śmieciami. Ich charakterystyczną cechą jest miejsce powstania – odpady komunalne produkowane są przez gospodarstwa domowe. Nie można zatem zakwalifikować do nich odpadów przemysłowych, które powstają w wyniku działalności gospodarczej.

Ponadto, do odpadów komunalnych zaliczają się śmieci, które powstają poza gospodarstwami domowymi, ale nie różnią się od nich pod względem zawartości. Mogą być to odpady produkowane na działkach rekreacyjnych, w szkołach czy szpitalach. Co ważne, aby mogły zostać one zaliczone do komunalnych, nie mogą zawierać żadnych substancji czy produktów szkodliwych i niebezpiecznych.

Za odbiór śmieci – w tym za organizację i zasady rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odpowiada gmina.

Kogo obowiązuje deklaracja śmieciowa?

Złożenie deklaracji śmieciowej to obowiązek:

 • właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości (deklarację składa tylko jeden ze współwłaścicieli);
 • zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej – w przypadku budynków wielorodzinnych, w których lokale stanowią wyodrębnioną własność (np. posiadająca spółdzielcze prawo do mieszkania);
 • użytkowników wieczystych nieruchomości;
 • jednostek organizacyjnych, które posiadają określoną nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu;
 • pozostałych podmiotów, które władają nieruchomościami (np. na podstawie umowy dzierżawy).

Kogo obowiązuje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Poznaniu?

Opłata śmieciowa obowiązuje Cię, jeżeli posiadasz jedno z wymienionych wyżej praw do nieruchomości, która:

 • jest zamieszkiwana przez mieszkańców – w tym wypadku rozliczasz się za każdy miesiąc, w którym dom lub lokal jest zamieszkiwany;
 • nie jest zamieszkana, ale na jej terenie powstają odpady komunalne – w takiej sytuacji płacisz jedynie za te miesiące, w których wyprodukowane zostały odpady;
 • jest wykorzystywana do celów rekreacyjno-wypoczynkowych (np. działka z domkiem letniskowym) – opłatę regulujesz w trybie rocznym, bez względu na to jak często korzystasz z obiektu.

Deklaracja odpady komunalne – kiedy i jak ją złożyć?

Obowiązek złożenia deklaracji pojawia się w momencie, w którym nieruchomość zostaje zamieszkana przez pierwszego lokatora lub kiedy na jego terenie powstają odpady komunalne (w przypadku nieruchomości niezamieszkanej). Od zaistnienia tych okoliczności masz 14 dni na złożenie deklaracji do Związku Międzygminnego GOAP.

Zwiększenie lub zmniejszenie liczby lokatorów nieruchomości wiąże się z koniecznością stosownego przeliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli pojawiły się okoliczności, w wyniku których stawka Twojej opłaty śmieciowej zmieni się, powinieneś złożyć nową deklarację – najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po terminie, w jakim zaistniała zmiana.

Przykład
15 października do Twojego domu wprowadził się nowy lokator. Deklarację śmieciową, na podstawie której naliczona zostanie nowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinieneś złożyć do 10 listopada.

Jeżeli nie chcesz wybierać się do urzędu osobiście, złóż deklarację online – przez ePUAP lub platformę Przyjazne Deklaracje.

Odpady komunalne Poznań – stawki

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie aglomeracji poznańskiej obowiązują następujące stawki:

 • 28 zł miesięcznie za 1 mieszkańca – dotyczy właścicieli, którzy posiadają prawo własności do maksymalnie 4 lokali mieszkalnych;
 • 25 zł miesięcznie za 1 mieszkańca – dotyczy właścicieli, którzy posiadają prawo własności do więcej niż 4 lokali mieszkalnych;
 • 56 zł miesięcznie za 1 mieszkańca – dotyczy właścicieli maksymalnie 4 nieruchomości, na których terenie nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów;
 • 50 zł miesięcznie za 1 mieszkańca – dotyczy właścicieli więcej niż 4 nieruchomości, na których terenie nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Podwyższona opłata śmieciowa (związana z nieprawidłową segregacją odpadów) może zostać nałożona na właściciela jako kara – o jej przyznaniu decyduje ZM GOAP. Nie ma możliwości, aby dobrowolnie wskazać tę kwotę w deklaracji odpadów komunalnych.

Opłata za odpady komunalne dla nieruchomości, które nie są zamieszkiwane, zależna jest od pojemności worka lub kontenera na śmieci i może wynieść od około 6 do ponad 400 złotych – w przypadku, gdy prawidłowo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Stawka dla osób, które nie spełniają tego obowiązku, jest dwukrotnie wyższa i mieści się w przedziale 12 – 800 złotych.

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym zapłacą 168 zł lub 504 zł za rok. Wyższa stawka przewidziana jest dla osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów.

Artykuł sponsorowany

Podziel się: