wizualizacja Kolejowej po przebudowie fot. PIM

Przebudowa ulicy Kolejowej, którą zaplanowano na 2022 rok, znów przebudowa stanęła pod znakiem zapytania, mimo że ogłoszono już przetarg. Jak się okazuje – przetarg trzeba będzie powtórzyć.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który miał wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Dwie firmy wzięły w nim udział, ale obie podały cenę znacznie wyższą niż kwota zarezerwowana w budżecie miasta na ten remont. Firma Skanska chciała 11 267 017,92 zł, a firma Infadrog Chodzież – 12 757 960,05 zł. Tymczasem w budżecie miasta na 2022 r. na przebudowę ul. Kolejowej zarezerwowano 8 548 813 zł.

Będzie nowy przetarg

PIM przeanalizował złożone oferty, a także możliwości finansowe miasta – i okazało się, że przetarg trzeba będzie powtórzyć, jak poinformowała Rada Osiedla Święty Łazarz. To oczywiście sprawia, że remont ulicy znów odsunie się w czasie, mimo że już na pewno miał się odbyć w tym roku. Trzeba przecież będzie ogłosić i rozstrzygnąć kolejny przetarg. A starania o przebudowę Kolejowej trwają od… 2014 roku!

Warto przypomnieć, że ta ulica jest jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych Dolnego Łazarza, choć jej obecny stan na to nie wskazuje. Zgodnie z wieloletnimi planami ma zostać przebudowana na całej długości: od ul. Gąsiorowskich do ul. Klaudyny Potockiej. Przebudowana ma być nie tylko jezdnia (w części asfaltowa, a w części z kostki brukowej) lecz również chodniki.

Zakres przebudowy

Jak informował w grudniu ubiegłego roku Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, wykonawca będzie musiał rozebrać istniejącą nawierzchnię i wykonać nową, z częściowym wykorzystaniem płyt, kostki i krawężników kamiennych pozyskanych z demontażu, a w trakcie budowy mają też zostać przebudowane sieci: elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna, które będą poprowadzone w kanale technologicznym. Ulica zyska też odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

Nawierzchnia nowej Kolejowej będzie w całości asfaltowa, skrzyżowania będą wyniesione, wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami z kostki betonowej. Chodniki natomiast maja być wykonane z płyt betonowych, a zjazdy i miejsca postojowe dla pozostałych uczestników ruchu – z kostki kamiennej.

Na nowej Kolejowej zaplanowano także dodatkowe nasadzenia drzew: ponad 50 robinii akacjowych, a także krzewów na powierzchni niemal 1500 metrów kwadratowych -wśród nich ponad 800 berberysów, ponad 400 sosen górskich, ponad 600 róż, a także juki, irgi oraz lawenda.

Na wykonanie tego wszystkiego potencjalny wykonawca będzie miał 250 dni od podpisania umowy – co oznacza, że w tym roku raczej nie powinniśmy się spodziewać zakończenie tej inwestycji. W zasadzie, biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac, powodem do radości będzie fakt, że udało się ją rozpocząć.

Źródło: Rada Osiedla św. Łazarz