podpisanie umowy o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 fot. ZDW
Chodzi o odcinek drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z drogą S5. To jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi zaplanowanych na lata 2021-2023. Umowa została podpisana – i inwestycja może ruszyć.

Umowę w obecności Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego i Pawła Adama, burmistrza Buku i podpisali: Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Maciej Hewusz, Dyrektor Regionu Colas Polska.

Odcinek o długości 3,7 km w Buku z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. Inwestycja została podzielona na trzy etapy: teraz realizowany jest drugi, a jego wykonawcą jest firma Colas Polska. Równolegle trwa jeszcze postępowanie przetargowe dla trzeciego odcinka o długości 8,6 km w granicach gminy Stęszew.

Zakres prac obejmuje między innymi wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania i montaż elementów zwiększających bezpieczeństwo.

WZDW