Andrzej Duda nielegalnie finansuje kampanię wyborczą? Poseł Szłapka składa zawiadomienie

Adam Szłapka
Poseł Adam Szłapka złożył dzisiaj zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o nielegalnym finansowania kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy ze środków publicznych i z wykorzystaniem mienia publicznego.

Poseł informuje PKW o liście sygnowanym przez Andrzeja Dudę, który został doręczony do ok. 1,3 mln osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na mniej niż 4 tygodnie przed wyborami planowanymi na 10 maja tego roku. Jego zdaniem ten list jest elementem kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, a tym samym jest dowodem na to, że prezydent finansuje kampanię wyborczą ze środków publicznych i z wykorzystaniem mienia publicznego. A to jest nielegalne.

List sygnowany przez Andrzeja Dudę został doręczony do ok. 1,3 mln osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a prezydent pisze w nim, że “Konsekwentnie popieram działania sprzyjające rolnikom i służące polskiej wsi”. Takie stwierdzenie brzmi zdaniem posła Szłapki jak zdanie charakterystyczne dla kampanii wyborczej.

“Innymi słowy, państwowa agencja w czasie kampanii wyborczej za publiczne pieniądze przesyła bardzo szerokiemu gronu odbiorców materiały promujące jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich” – komentuje poseł. – “Co więcej, czyni to w okresie epidemii, kiedy kampanie pozostałych kandydatów są formalnie lub praktycznie zawieszone ze względu na ograniczenia i zakazy dotyczące poruszania się i gromadzenia. Prowadzenie agitacji za pośrednictwem poczty jest w czasie stanu epidemii jedną z nielicznych dozwolonych form prowadzenia kampanii wyborczej i skutecznego docierania do potencjalnych wyborców. Bulwersuje więc fakt, że w przypadku jednego z kandydatów jest to forma sponsorowana przez pieniądze podatników i z użyciem bazy danych osobowych dostępnych administracji rządowej. Tym samym całe przedsięwzięcie skierowane do członków KRUS można nazwać korupcją polityczną i bezceremonialnym wykorzystaniem przewagi władzy dla partykularnych interesów partyjnych jednego obozu politycznego”.

Poseł przywołuje tu zasady finansowania kampanii wyborczej określone w Kodeksie wyborczym, który jednoznacznie definiuje, że wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych, wpłat obywateli polskich, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami. Co więcej, komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

Dlatego zwrócił się w trybie pilnym o zbadanie sprawy i podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do zaprzestania procederu i ukarania winnych łamania prawa.

el

Podziel się: