24 mln zł dla Tarnowa Podgórnego. Na zespół szkół technicznych

Marek Woźniak, Tadeusz Czajka, fot. UMWW

Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała kolejne wsparcie od Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”. Marszałek Marek Woźniak 17 grudnia przekazał czek.

Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Zarząd Województwa przyznał na ten projekt dofinansowanie w wysokości 14 milionów złotych. Teraz ponad 10 milionów złotych z WRPO 2014+ zasili budżet gminy. Inwestowanie w szkolnictwo zawodowe jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki środkom, które inwestujemy w tę dziedzinę absolwenci będą dużo lepiej przygotowani do wyzwań współczesnego rynku pracy.

– Cieszę się, że mogłem dotrzymać słowa – mówił marszałek, przekazując symboliczny czek o wartości 24 272 763,97 zł. – Obiecałem panu wójtowi w lipcu, kiedy podpisywaliśmy pierwszą umowę, że dołożę wszelkich starań, aby ten projekt był dofinansowany w należnej, 85-procentowej wartości. Szkolnictwo wyższe jest topowym zadaniem, które dostrzegamy w przestrzeni publicznej, a szkoła w Tarnowie Podgórnym robi faktycznie wrażenie niezwykle nowoczesnej placówki, przygotowanej do kształcenia w najróżniejszych specjalnościach. Takiej, która powstała z autentycznego zapotrzebowania lokalnego środowiska biznesowego, ale również mieszkańców z obszaru szerszego, niż sama gmina.

Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Kompleks dysponuje 18 salami lekcyjnymi, 14 pracowniami zawodowymi, zapleczem administracyjno-biurowym i pomieszczeniami bibliotecznymi oraz technicznymi. Pierwsi uczniowie rozpoczęli w nim naukę w roku szkolnym 2020/2021. Młodzi ludzie mogą się kształcić w takich zawodach jak technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik procesów drukowania. Z kolei w branżowej szkole I stopnia kandydaci mogą wybierać spośród takich kierunków, jak mechatronik, magazynier-logistyk, stolarz, tapicer, krawiec czy elektromechanik.

– Wsparcie, które otrzymujemy od Zarządu Województwa Wielkopolskiego w postaci środków unijnych to dla nas nagroda za odwagę, bo takowej wymagało podjęcie się tak dużej i kosztownej dla gminy inwestycji – mówi wójt Tadeusz Czajka. – Szkoła rzeczywiście ma charakter ponadlokalny. Uczniowie tej szkoły pochodzą z kilku powiatów na terenie naszego województwa. Można powiedzieć, że jest szkołą subregionalną. Szkołą, która kształci wyłącznie w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, tym lokalnym i ogólnopolskim. Wykształceni w niej fachowcy na pewno wzmocnią polską gospodarkę, a to efekt bardzo ważny i oczekiwany.

Źródło: UMWW