poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Poznań: Technikum Środowiska będzie nowocześniejsze

Marszałek Marek Woźniak i prof. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podpisali dziś umowę w tej sprawie. Dzięki środkom unijnym będzie możliwe unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej szkoły.

Projekt nosi nazwę “Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego” i ma na celu unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej szkoły. To niezbędny warunek dla zapewnienia wysokiego poziomu jakości specjalistycznego kształcenia zawodowego. Brak nowoczesnej infrastruktury uniemożliwi na przykład wdrożenie rozszerzonych programów kształcenia na poziomie średnim dla zawodów przyszłości w branżach inżynierii
środowiska, energetyki odnawialnej, agrobiznesu, agrotroniki, mechanizacji rolnictwa i weterynarii.

Dzięki środkom z WRPO 2014+ pracownie zawodowe zostaną doposażone w sprzęt przeznaczony do praktycznego kształcenia zawodowego, co umożliwi rozwijanie kluczowych niezbędnych rynkowo kompetencji i umiejętności.

UMWW

Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoPoznań: Technikum Środowiska będzie nowocześniejsze