Wybory kopertowe: Poseł Szłapka wystąpił o wyłączenie Zbigniewa Ziobry z postępowania

Adam Szłapka
Chodzi o postępowanie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego w związku z organizacją wyborów kopertowych.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył sam poseł, a niezależnie od tego prokuraturę zawiadomił także Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, po publikacji raportu NIK w sprawie wyborów.

Przewodniczący Nowoczesnej wnioskuje także o wyłączenie z tego postępowania Prokuratora Krajowego, prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów delegowanych przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie od 2016 do 2021 r. Wniosek o ich wyłączenie uzasadnia tym, że ze względu na powiązania polityczne i publiczne wypowiedzi Zbigniewa Ziobry ich udział w postępowaniu nie daje gwarancji bezstronnego prowadzenia postępowania oraz nadzoru nad tym postępowaniem.

„Istnieją uzasadnione obawy, że będą wpływali ww sposób negatywny na zakres prowadzonych czynności procesowych” – napisał we wniosku szef Nowoczesnej. Jego zdaniem dowodem na to jest wypowiedź ministra sprawiedliwości, który „a priori wyraził tezy o zgodnej z prawem działalności Prezesa rady Ministrów, mimo posiadania wiedzy o złożonych zawiadomieniach stanowi wyraz pogwałcenia wszystkich współczesnych standardów wymiaru sprawiedliwości. Nie daje gwarancji urzeczywistnienia prawa do bezstronnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny organ. Ochrona praworządności i państwa prawa, do czego zobowiązała się prokuratura, wymaga tego, żeby prokurator był wolny od jakichkolwiek nacisków”.

Adam Szłapka podkreśla, że przy sprawie o takim charakterze działanie prokuratury musi być niezależne i zgodne z europejskimi standardami prawa, jeśli mamy mówić o praworządności w Polsce.

Podziel się: