remontowany Port Sołacz fot. L. Łada

Wkrótce otwarcie kultowego lokalu w parku Sołackim!

Nowe rośliny zamiast asfaltu – to uboczny, ale bardzo wskazany efekt trwającego remontu dawnej restauracji Meridian w parku Sołackim, którą przejęły MTP i która po remoncie będzie nosiła nazwę Port Sołacz.

Restauracja w parku Sołackim mieści się od 1911 roku. Budynek restauracyjny wówczas przeniesiono z Wystawy Wschodnioniemieckiej, która w tym właśnie roku roku odbywała się w Poznaniu na obecnych terenach MTP. W budynku zawsze mieściła się restauracja, ostatnią działającą był „Meridian”. Teraz Grupa MTP zamierza w tym budynku otworzyć restaurację i butikowy hotel pod nazwą Port Sołacz.

Restauracja miała być otwarta już w ubiegłym roku, jednak już w trakcie prowadzonego remontu okazało się, że budynek jest w gorszym stanie niż się wydawało i remont będzie musiał potrwać dłużej. Według obecnych informacji restauracja zostanie otwarta w pierwszym kwartale tego roku.

Zmieni się także otoczenie wyremontowanej restauracji. Ubędzie asfaltu, a na tym miejscu Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi nowe rośliny. Zostanie wyremontowana także aleja parkowa, więcej zieleni pojawi się też po północnej stronie restauracji. Sam lokal będzie miał okna widokowe w kierunku ulicy Nad Wierzbakiem, a od strony południowej pojawią się byliny i trawy ozdobne. Pojawią się też nowe ławki.

„W ramach projektu wykonawczego ZZM uwzględnił inwentaryzację roślinności rosnącej na terenie realizowanej inwestycji, ocenę zdrowotną drzew, zalecenia pielęgnacyjne, a także projekty gospodarki drzewostanem oraz zagospodarowania fragmentu parku w pobliżu powstającego Portu Sołacz” – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji rośliny, które tego wymagają, ostaną objęte konkretnym planem pielęgnacyjnym. Dotyczy to głównie drzew, których przebadano 96, głównie dębów szypułkowych, klonów pospolitych i lip drobnolistnych i wiązowiec zachodni, który rośnie przy południowej granicy parku niedaleko głównego wejścia do restauracji. Inwentaryzacją objęto także 85 stanowisk krzewów, w tym dwóch gatunków pnących: powojnika oraz bluszczu pospolitego.

„Ta szczegółowa analiza pozwoliła określić zasoby roślinne parku i jego strukturę gatunkową oraz zaplanować program gospodarki drzewostanem” – informuje ZZM. – „Pomoże to w utrzymaniu zieleni na terenie całego kompleksu w przyszłości”.

Warto przypomnieć, że park Sołacki jest wpisany do rejestru zabytków, uchodzi też za jeden z najpiękniejszych parków w mieście.

Źródło: ZZM