wtorek, 5 grudnia, 2023

Urząd miasta oświetlony na niebiesko. “W stolicy Wielkopolski dzieci są ważne nie tylko od święta”

Budynek Urzędu Miasta Poznania 20 listopada będzie oświetlony na niebiesko i w ten sposób weźmie udział w międzynarodowych obchodach Dnia Praw Dziecka. Niebieski to kolor UNICEF-u, organizacji humanitarnej, dbającej o prawa dzieci na całym świecie.

20 listopada to rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka UNICEF przez ONZ. To niezwykle ważny dokument, bo mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Warto dodać, że to Polska była inicjatorem powstania dokumentu i przygotowała jego pierwszy projekt.

Podświetlenie urzędu miasta na niebiesko nie tylko przypomina o znaczeniu dokumentu, ale także o inicjatywach dla dzieci realizowanych w Poznaniu wspólnie przez miasto i UNICEF. Poznań już współpracuje z UNICEF, a teraz stara się o włączenie do grona Miast Przyjaznych Dzieciom UNICEF. Faza przygotowawcza polega na przygotowaniu diagnozy sytuacji dzieci w mieście oraz planu działań na rzecz najmłodszych.

“W stolicy Wielkopolski dzieci są ważne nie tylko od święta” – podkreśla UMP na swojej stronie. – “W mieście aktywnie działa Centrum Inicjatyw Rodzinnych, które organizuje cykliczne wydarzenia dla najmłodszych i warsztaty dla ich rodziców i opiekunów. Poznań inwestuje też w szkolną infrastrukturę i poszerza ofertę przedszkolną. Według GUS-u na koniec 2022 r. w Poznaniu mieszkało 19,5 tys. dzieci w wieku żłobkowym (0-3 lata). Ich rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 5,2 tys. miejsc zorganizowanych w 180 placówkach (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). Powstają również nowe place zabaw”.

Rodzice nowo narodzonych maluchów mogą starać się o “Wyprawkę dla Gzubka”, a rodziny wielodzietne – o świadczenia na rzecz wieloraczków lub o Kartę Dużej Rodziny. Prezydent Poznania ma pełnomocnika ds. Rodzin Wielodzietnych, w mieście działa także Rada Rodzin Dużych.

Źródło: UMP
Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoUrząd miasta oświetlony na niebiesko. "W stolicy Wielkopolski dzieci są ważne nie...