Poznań i UNICEF podpisały porozumienie. Będą kolejne formy wsparcia dzieci

porozumienie z UNICEF. Jacek Jaśkowiak, Rashed Mustafa Sarwar fot. UMP

„Pracujemy nad dalszymi formami wsparcia dla dzieci z Ukrainy. Tym razem do działań włączył się UNICEF” – poinformowały władze Poznania po podpisaniu porozumienia o współpracy z tym funduszem Narodów Zjednoczonych.

– Dzieci z Ukrainy wymagają naszej pomocy – podkreśla prezydent. – Wojna zabrała im podstawowe poczucie bezpieczeństwa, pozbawiła kontaktu z przyjaciółmi z podwórka, często również z rodziną. Musimy zapewnić im jak najlepsze, ale też mądre wsparcie, czyli takie, które pozwoli im na integrację z nowym środowiskiem, nie tłamsząc przy tym ich tożsamości. Współpraca z UNICEF pozwala zapewnić lepszą opiekę nie tylko młodym Ukraińcom i Ukrainkom. Skorzystają z niej również młodzi poznaniacy urodzeni w Polsce.

UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, który wśród podstawowych zobowiązań ma ochronę praw dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Podpisane porozumienie – podpisali je prezydent Jacek Jaśkowiak oraz Rashed Mustafa Sarwar, starszy koordynator ds. reagowania kryzysowego, przedstawiciel UNICEF na Polskę – pozwoli zapewnić dzieciom z Ukrainy oraz młodym poznaniankom i poznaniakom dostęp do licznych usług.

– W związku z tym, że kryzys uchodźczy w Polsce wchodzi w nowe, potencjalnie długoterminowe stadium, rozszerzamy nasze wsparcie dla polskich miast – mówi Rashed Mustafa Sarwar, starszy koordynator ds. reagowania kryzysowego, przedstawiciel UNICEF na Polskę. – Bardzo cieszymy się, że Poznań i prezydent Jacek Jaśkowiak dołączają do naszej sieci partnerów. Pracując wspólnie możemy zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego, tak aby zagwarantować im ochronę i dobry rozwój.

Jak podkreśla Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP, zakres wsparcia jest bardzo szeroki i współpracują tu wszystkie wydziały urzędu miasta. Wśród działań jest nauka w poznańskich szkołach na takich samych zasadach, na jakich uczą się dzieci polskie, co jest wyzwaniem, jako że wielu uczniów z Ukrainy nie zna polskiego. Współpraca z UNICEF pozwoli między innymi na wyposażenie oddziałów przygotowawczych w odpowiednie pomoce dydaktyczne, kupno wyprawek szkolnych, funkcjonowanie warsztatów i zajęć czy tworzenie przestrzeni, w których dzieci z obu krajów będą mogły wspólnie spędzać czas i lepiej poznawać nawzajem. Umożliwi też rozwinięcie działalności Punktu Bukowska, zapewni lepsze wsparcie psychologiczne i opiekę dla dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych.

Wsparcie UNICEF pozwoli również na lepszą ochronę kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową, a także na dodatkową pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Podziel się: