Uniwersytet Przyrodniczy nie będzie traktował studentów “zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową”

Uniwersytet Przyrodniczy fot. L. Łada

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wydał zarządzenie, zawierające między innymi “procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową” studentów uczelni. Teraz je odwołał po interwencji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Zarządzenie zostało wydane 10 maja i wzbudziło ogromne poruszenie prawej strony politycznej. Teraz o odwołaniu zarządzenia poinformował na swoim profilu na Twitterze sam minister Czarnek.
“Dziękuję Panu Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za autorefleksję i wycofanie wątpliwych prawnie rozstrzygnięć” – napisał 4 lipca. – “Po interwencji kierowanego przeze mnie ministerstwa p. Rektor uchylił zarządzenie”.

Minister Czarnek opublikował też pismo, które otrzymał od rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Rektor pisze w nim między innymi, że “biorąc pod uwagę Pana stanowisko, w szczególności wyrażone wątpliwości natury prawnej dotyczącej istnienia wyrażanej podstawy prawnej do podjęcia zarządzenia nr 30/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie procedury traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową (…) podjąłem decyzję o jego uchyleniu”.

Rektor podkreśla jednak, że podjął zarządzenie ze względu na zapisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w których zakazuje się dyskryminacji, a on sam chce zapewnić studentom nie tylko wysoką jakość kształcenia, ale także bezpieczeństwo i środowisko wolne od przemocy.

“Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że wszyscy członkowie środowiska akademickiego bez wyjątku, tj. studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy uczelni, w pełni zasługują na należny im szacunek, poszanowanie osobistych praw oraz na właściwy sposób traktowania, a w konsekwencji na należytą ochronę tych praw, która należy przede wszystkim do obowiązków władz Uniwersytetu. Uregulowanie przedmiotowych kwestii w drodze zarządzenia Rektora miało być zatem wyrazem aktywnego działania na rzecz równego traktowania i włączania wszystkich członkiń i członków do społeczności Uniwersytetu oraz formą przedstawienia wyraźnego stanowiska w sprawie zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z uwagi na tożsamość płciową”.

W dalszej części pisma rektor informuje jednak, że ze względu na “wątpliwości natury prawnej dotyczące istnienia wyraźnej podstawy prawnej do podjęcia zarządzenia”, jakie przedstawiło ministerstwo, zdecydował się wycofać zarządzenie.

Podziel się: