Traktowanie “zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową”. Nowa procedura na poznańskiej uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy fot. L. Łada

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wydał zarządzenie, które zawiera między innymi “procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową”.

Zarządzenie zostało wydane już 10 maja tego roku i można je przeczytać na stronie uczelni: “W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wprowadza się procedurę traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową, stanowiącą załącznik i integralną część zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania” – czytamy w zarządzeniu. Natomiast w załączniku znajduje się informacja, jak osoba o odmiennej tożsamości płciowej, w tym pozostająca w procesie tranzycji, może zgłosić potrzebę odmiennego traktowania. Musi złożyć wniosek, którego formularz również znajduje się na stronie, w którym dana osoba określi, czego oczekuje od władz uczelni i jej pracowników, a także studentów. Wniosek musi zawierać także opinię medyczną lub psychologa.

Sprawę nagłośnił portal “wpolityce”, nazywając wprowadzenie takiej procedury “ideologicznym obłędem” i “ideologicznym szaleństwem”, podkreślając też, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uczelnią publiczną. Zdaniem portalu sytuacji nie zmienia powołanie się w zarządzeniu rektora na artykuły Konstytucji oraz statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej UPP.

Portal szczególnie podkreślił fakt, że pracownikowi uczelni, który nie zastosowałby się do tych zaleceń, grozi kara zgodna z “Polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną UPP”, co zdaniem portalu narusza zasadę tolerancji wobec tych pracowników, którzy wyznają inną ideologię.

Podziel się: