Uchwała krajobrazowa znów do wglądu. Poznaniacy mogą składać uwagi

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Do 6 czerwca można zapoznawać się w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP z zapisami uchwały krajobrazowej. I składać do niej uwagi. Później uchwałą ponownie zajmą się radni.

Przypomnijmy, że uchwała krajobrazowa, przyjęta przez radnych 24 stycznia 2023 r. po siedmiu latach przygotowań, dotyczy zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania. Zapisy uchwały od początku budziły wątpliwości kilku radnych, jednak ostatecznie zdecydowali się ją uchwalić w takiej wersji, w jakiej przygotował ją prezydent. Wyszli z założenia, że jakąkolwiek ochronę przestrzeni miejskiej przed nielegalnymi reklamami trzeba wprowadzić jak najszybciej, a kontrowersyjne zapisy można przecież zmienić w czasie obowiązywania uchwały.

Jednak 27 lutego uchwała została uchylona przez wojewodę Michała Zielińskiego ze względu na liczne błędy, nieprecyzyjne zapisy oraz przekroczenie kompetencji przez radę miasta. Władze Poznania zdecydowały, że nie będą skarżyć decyzji wojewody do sądu, ale uwzględnią jego zastrzeżenia w nowej wersji projektu. I właśnie do tego poprawionego projektu poznaniacy mogą składać uwagi do 6 czerwca.

– Uchwała krajobrazowa to najważniejsze i kluczowe narzędzie, które pomoże w porządkowaniu przestrzeni publicznej stolicy Wielkopolski – mówił w marcu prezydent Jacek Jaśkowiak. – Nie zgadzamy się z decyzją wojewody, jednak jej zaskarżenie do sądu administracyjnego jedynie przedłużyłoby okres chaosu reklamowego w Poznaniu. Priorytetem jest dla nas jak najszybsze rozwiązanie tego problemu.

Uchwała została wyłożona do publicznego wglądu 20 kwietnia, miasto jednak podało tę informację 5 maja. Do 23 maja można się z nią zapoznać w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP przy pl. Kolegiackim 17, w godz. 9.00-13.00. Projekt został także udostępniony na stronie internetowej Poznania w zakładce „krajobrazowa”. Uchwała jeszcze latem, a dokładnie w czerwcu lub lipcu, ma trafić na sesję rady miasta.

Uwagi można składać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, przez ePUAP oraz mailowo.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała pokontrolny raport poświęcony zarządzaniu rynkiem reklamowym w mieście, w którym uznała działania prezydenta, jeśli chodzi o likwidację nielegalnych nośników reklamowych za niedostateczne, a jego koncepcję za nieskuteczną. Miejscy urzędnicy zdaniem NIK nie dochowali należytej staranności w celu uzyskania należnych środków finansowych związanych z działalnością reklamową, co zaowocowało stratami w wysokości kilku milionów złotych. NIK złożyła w tej sprawie wniosek do prokuratury.

Prezydent Jaśkowiak jest jednak zdania, że najpoważniejsze zarzuty zostały uchylone, a w jego opinii delegatura poniosła klęskę i taki komunikat jest dowodem jej frustracji z tego powodu.

Podziel się:

Ostatnio dodane: