Uchwała krajobrazowa w Poznaniu przyjęta. “Efektywne narzędzie do walki z chaosem reklamowym”

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

23 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 8 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała krajobrazowa została uchwalona po raz drugi. Poprzednią unieważnił wojewoda wielkopolski, wskazując na niezgodność zapisów uchwały z prawem.

7 lat pracy i unieważnienie przez wojewodę

Przypomnijmy, że samo przygotowanie uchwały zajęło 7 lat. Ale gdy wreszcie poznańską uchwałę krajobrazową przyjęli radni, co nastąpiło w lutym tego roku – to unieważnił ją wojewoda wielkopolski, ponieważ znajdowały się w niej zapisy niezgodne z obowiązującym prawem. Władze Poznania nie zgadzały się z tą decyzją, ale nie zdecydowały się na oddanie sprawy do sądu – uznały, że jej zaskarżenie przedłużyłoby tylko okres chaosu reklamowego i postanowiły wprowadzić zmiany zalecone przez wojewodę.

Podczas sesji 11 lipca radni ponownie więc zagłosowali na uchwałę, ale w poprawionej wersji. W zapisach uwzględniono murale reklamowe na dachach budynków, ujednolicono okresy dostosowawcze do nowych wymogów – dla całego miasta wynoszą one teraz 12 miesięcy. Zniesiono podział nośników na legalne i nielegalne, zmieniono także zapisy dotyczące warunków dostosowania – tu za wzór posłużyły paragrafy uchwały krajobrazowej Gdańska.

– Po wejściu w życie zapisów uchwały zyskamy efektywne narzędzie do walki z chaosem reklamowym, w tym również na terenach nienależących do miasta i poza strefą ochrony konserwatorskiej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Wojewoda, jako organ nadzorczy, ma co prawda 30 dni, aby ten dokument unieważnić w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego, tak jak to miało miejsce na początku roku. Nie spodziewamy się jednak takiego obrotu spraw, bo wprowadziliśmy do nowej wersji dokumentu wszystkie uwagi wojewody. Ponownie stwierdzając nieważność uchwały nie tylko po raz kolejny opóźniłby czyszczenie miasta z nielegalnych nośników, ale także zaprzeczyłby własnemu stanowisku sprzed kilku miesięcy.

Specjalny zespół szykuje się do pracy

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP przygotowuje się do rozpoczęcia dodatkowych zadań związanych z wprowadzeniem nowej uchwały – przypomnijmy, że prezydent powołał specjalny zespół, który ma badać zgodność nośników z nowym prawem, a także nakładać kary finansowe na podmioty wieszające reklamy niezgodnie z przepisami. Warto dodać, że będą to tak zwane “kary biegnące”, czyli wymierzane za każdy dzień ekspozycji nielegalnej reklamy i zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą one 40-krotność opłaty reklamowej, która jest liczona za każdy metr kwadratowy reklamy, za każdy dzień. Przykładowo dla nośnika o powierzchni 18 m kw. 30-dniowa kara wyniesie 9 816 zł.

Aktywnie działają w czyszczeniu Poznania z nielegalnych reklam sami poznaniacy. Podejrzane nośniki można zgłaszać przez aplikację Smart City, mimo że zespół ds. uchwały krajobrazowej jeszcze nie zaczął działać. Ale mieszkańcy miasta od 1 kwietnia do 30 czerwca zdążyli wysłać aż 580 zgłoszeń, co dowodzi, że oczyszczenie miasta z chaosu reklamowego ma ogromne znaczenie.

Jak informują władze Poznania, właśnie kończy się inwentaryzacja nośników reklamowych znajdujących się na miejskich gruntach, a Wydział Urbanistyki i Architektury pracuje nad utworzeniem cyfrowej bazy danych zawierającej informacje o reklamach na terenie całego Poznania. A po wejściu w życie uchwały krajobrazowej samochód wyposażony w kamery i czujniki będzie ewidencjonował reklamy przy głównych drogach miasta, czyli na długości ok. 500 km.

Przypomnijmy, że uchwała krajobrazowa dzieli Poznań na cztery obszary. Pierwszy z nich obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę, drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic: centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, część Starych Winograd, Sołacz, Łęgi Dębińskie i Główna. Trzeci, zurbanizowany, to osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe, a czwarty – obszar przyrodniczy, w tym kliny zieleni. W zależności od obszaru zamieszczanymi reklamami będą rządziły nieco inne zasady, ale jednakowy jest czas dostosowania nośników i innych elementów do zapisów uchwały – wynosi on 12 miesięcy od dnia wejścia w życie dokumentu.

Podziel się: